ולריינית שתי-שיניים
Valerianella oxyrrhyncha

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ולריינית הקרינים
ולריינית הקרינים
ולריינית הקרינים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ולריינית מצויצת
ולריינית מצויצת
ולריינית מצויצת
תמונה מאת ולריינית קוטשי
ולריינית קוטשי
ולריינית קוטשי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ולריינית קשת-פרי
ולריינית קשת-פרי
ולריינית קשת-פרי