ורוניקת החולה
Veronica lysimachioides

4.2 סכנת הכחדה
EN

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח רב-שנתי עשבוני קרח בגובה 20-80 ס"מ. הגבעולים זקופים, מרובעים וחלולים. העלים התחתונים בעלי פטוטרת, מוארכים-אליפטיים; העלים העליונים יושבים, חובקים את הגבעול, אזמלניים ומחודדים; העלים בעלי שינון מסורי או מעוגל או חסרי שינון. התפרחות נגדיות, נישאות על עוקצים ארוכים ודקים והן צפופות פרחים; החפים קטנים וזיפניים; עוקצי הפרחים החוטיים ארוכים בהרבה מהגביע והחפה; התפרחת בשלב הפרי פונה לצד אחד ( זהו אחד הסימנים המבדילים מין זה מברוניקת המים). אונות הגביע ביציות-אליפטיות. הכותרת בעלת ארבעה עלים שצבעם לבן עד סגול חיוור והיא ארוכה מעט מהגביע. הפרי הוא הלקט קרח, ביצני-אליפטי שאורכו כאורך הגביע ובו זרעים רבים. הפירות צפופים ובעת הפרייה ניתן למצוא 10 עד 17 עוקצי פרי לאורך סנטימטר אחד של ענף הנושא פרי. ברוניקת החולה נבדלת מהמין הנפוץ של הקבוצה – ברוניקת המים, בעיקר בתפרחת שופעת הפרחים שלה (50-150 פרחים על כל ענפון בתפרחת) ובאורך עמוד העלי שלה העולה על 2 מ"מ; כמו כן הצמחים הרבה יותר גבוהים מאלה של ב. המים, אינם מתפצלים בדרך כלל בבסיס הצמח, ורוב העלים יושבים (חסרי פטוטרת). בדיקה של אוכלוסיית החצבאני הראתה כי עלי הגבעול לופתים לרוב את הגבעול, אך נמצאו גם פרטים בעלי זוגות עלים עם פטוטרות בחלק המרכזי של הגבעול. שני המינים קרחים, אך תכונה זו מודגשת יותר בב. החולה, בה גם הפירות קרחים לחלוטין.
בואסיה, גדול חוקרי הצמחים של המזרח התיכון, אשר תאר מין זה למדע, נתן לה שם התואר lysimachioides ההולם את ייחודה: "הברוניקה הדומה לליסימכיה, על פי התפרחת השופעת פרחים צפופים וצמודים זה לזה".
הפריחה בחודשים מאי-ספטמבר.

הצמח גדל כיום בשלוש גלילות: עמק החולה, מרגלות החרמון ובקעת כנרות, ב-14 אתרים בסך הכל. בעמק החולה – בשמורת החולה, בנחל שניר, במעיינות נוחיילה, רג'ר ותל דן. במרגלות החרמון דווח מעמק יעפורי ובבקעת כנרות נצפה בשפך הירדן לכנרת, בבקעת בית ציידא ובפארק הירדן. נכחד בחלק מהאתרים שמהם נאסף או נצפה בהם בעמק החולה בשנות ה-20 עד ה-50 של המאה ה-20. יש גם דיווחים מהגולן בעין סומקה, בירדן ההררי ובנחל חרמון, אולם אין ודאות אם הצמח שדווח הוא אכן ברוניקת החולה (ראו להלן בסעיף סיסטמטיקה וביוגיאוגרפיה).

מעונות לחים בשולי נחלים תעלות וביצות.

* ניכרת ירידה במספר האתרים בהשוואה למצב שהיה לפני ייבוש החולה, באותם המקומות שבהם הביצה נעלמה ומעיינות התייבשו.
* כצמח של בתי גידול לחים הוא מאוים מהתייבשות מקווי מים ומהרעה באיכות המים.
* הצמח מוגן בתל דן ועינות עורבים.
* הסכנה המקומית היא גם הסכנה העולמית (בהנחה שהטקסון עצמאי ואנדמי לישראל).

חשוב להכיר את האוכלוסיות בשדה ולוודא את זהותן הטקסונומית. מומלץ לנטר את האוכלוסיות ולעדכן את המידע באופן שוטף, ולקיים משטר מים תקין בכל השמורות שבהן הצמח גדל.

מזרח הים התיכון בטורקיה, סוריה, לבנון וצפון ישראל.

עשב רב-שנתי של בתי גידול לחים בגלילות צפון הארץ, כנראה אנדמי לישראל. האיום העיקרי נגזר ממצב בתי הגידול הלחים וחשיבות השימור גבוהה עקב הייחודיות של הצמח לישראל.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליBroad-leaved Speedwell
שם ערבילבאח'
משפחהלועניתיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית לחה
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורשמורת החולה

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה

3 (3) גלילות
צמידות: 0
13.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת ורוניקה עדינה
ורוניקה עדינה
ורוניקה עדינה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ורוניקה פרסית
ורוניקה פרסית
ורוניקה פרסית
תמונה מאת ורוניקה קירחת
ורוניקה קירחת
ורוניקה קירחת
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ורוניקה קיסוסית
ורוניקה קיסוסית
ורוניקה קיסוסית