ורוניקה פרסית
Veronica persica

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ורוניקה עדינה
ורוניקה עדינה
ורוניקה עדינה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ורוניקת החולה
ורוניקת החולה
ורוניקת החולה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ורוניקה קירחת
ורוניקה קירחת
ורוניקה קירחת
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת ורוניקה קיסוסית
ורוניקה קיסוסית
ורוניקה קיסוסית