מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 42080 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
תורמוס צהוב 12 במרץ, 2023 בר שמש
שמשונית הטיפין 12 במרץ, 2023 בר שמש
כף-עוף מנוצה 12 במרץ, 2023 בר שמש
תורמוס שעיר 12 במרץ, 2023 בר שמש
היפוכריס קירח 12 במרץ, 2023 בר שמש
תלתן פלשתי 12 במרץ, 2023 בר שמש
אירוס הארגמן 12 במרץ, 2023 בר שמש
שיבולת-שועל גדולה 12 במרץ, 2023 בר שמש
אזוביון דגול 12 במרץ, 2023 בר שמש
היפוכריס קירח 12 במרץ, 2023 בר שמש
שום תל-אביבי 12 במרץ, 2023 בר שמש
אזוביון דגול 12 במרץ, 2023 בר שמש
אספסת איטלקית 12 במרץ, 2023 בר שמש
תורמוס שעיר 12 במרץ, 2023 בר שמש
אספסת איטלקית 12 במרץ, 2023 בר שמש
אירוס הארגמן 12 במרץ, 2023 בר שמש
שום תל-אביבי 12 במרץ, 2023 בר שמש
דבקת פלשת 12 במרץ, 2023 בר שמש
תלתן פלשתי 12 במרץ, 2023 בר שמש
אספסת איטלקית 12 במרץ, 2023 בר שמש
שיבולת-שועל גדולה 12 במרץ, 2023 בר שמש
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
תלתן פלשתי 9 במרץ, 2023 בר שמש
קחוון פלישתי 9 במרץ, 2023 בר שמש
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 בר שמש
קחוון פלישתי 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
תלתן פלשתי 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
קחוון פלישתי 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
קחוון פלישתי 9 במרץ, 2023 בר שמש
תלתן פלשתי 9 במרץ, 2023 בר שמש
תלתן פלשתי 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
קחוון פלישתי 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 בר שמש
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
תלת-מלען ארוך 9 במרץ, 2023 דר בן-נתן
תלת-מלען ארוך 9 במרץ, 2023 בר שמש
דבקת פלשת 9 במרץ, 2023 בר שמש
ולריינית זעירה 9 במרץ, 2023 בר שמש
ולריינית זעירה 9 במרץ, 2023 בר שמש
אפזרית אדומה 9 במרץ, 2023 בר שמש
קחוון פלישתי 9 במרץ, 2023 בר שמש
מורינגה רותמית 6 במרץ, 2023 בר שמש
עין-גדי
קחוון פלישתי 2 במרץ, 2023 דר בן-נתן
נחל חצב
שום תל-אביבי 1 במרץ, 2023 בר שמש
תלת-מלען ארוך 1 במרץ, 2023 בר שמש
מלענן דראר 28 בפברואר, 2023 מרב לבל
מלענן דראר 28 בפברואר, 2023 מרב לבל
מלענן דראר 28 בפברואר, 2023 מרב לבל
מלענן דראר 28 בפברואר, 2023 מרב לבל
מלענן דראר 28 בפברואר, 2023 מרב לבל
דמומית עבת-שיבולת 25 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
דמומית עבת-שיבולת 25 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
דמומית עבת-שיבולת 25 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מרוות איג 24 בפברואר, 2023 מרב לבל
מרוות איג 24 בפברואר, 2023 מרב לבל
ארכובית החוף 22 בפברואר, 2023 מרב לבל
שפך הנעמן
ארכובית החוף 22 בפברואר, 2023 מרב לבל
שפך הנעמן
ארכובית החוף 22 בפברואר, 2023 מרב לבל
שפך הנעמן
ארכובית החוף 22 בפברואר, 2023 מרב לבל
שפך הנעמן
ארכובית החוף 22 בפברואר, 2023 מרב לבל
שפך הנעמן
ארכובית החוף 22 בפברואר, 2023 מרב לבל
שפך הנעמן
שרשר רב-שנתי 21 בפברואר, 2023 מימי רון
שרשר רב-שנתי 21 בפברואר, 2023 מימי רון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
מחומש לולייני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אוכם חד-ביתי 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אוכם חד-ביתי 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אוכם חד-ביתי 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
אשל מתנני 14 בפברואר, 2023 דר בן-נתן
מלחת אדמון
חמד הנגב 11 בפברואר, 2023 מימי רון
גן הפסלים
לתצפית יש תמונות 2
זהבית שרונית 10 בפברואר, 2023 בר שמש
אוכם חד-ביתי 1 בפברואר, 2023 דר בן-נתן