מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 45330 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
לתצפית יש תמונות 1
אברה ארוכת-עלים 28 ביוני, 2023 מרגרטה וולצ'אק
נחל בצת
לתצפית יש תמונות 1
אברה ארוכת-עלים 28 ביוני, 2023 מרגרטה וולצ'אק
נחל בצת
לתצפית יש תמונות 2
אברה ארוכת-עלים 28 ביוני, 2023 מרגרטה וולצ'אק
נחל בצת
לתצפית יש תמונות 1
אברה ארוכת-עלים 28 ביוני, 2023 מרגרטה וולצ'אק
נחל בצת
לתצפית יש תמונות 3
דולב מזרחי 28 ביוני, 2023 מרגרטה וולצ'אק
נחל בצת
לתצפית יש תמונות 2
דולב מזרחי 28 ביוני, 2023 מרגרטה וולצ'אק
נחל בצת
אוכם אמיתי 27 ביוני, 2023 דניאל חכם
חוף דור הבונים הרחבה
אוכם חד-ביתי 27 ביוני, 2023 אסף מזרחי
אוכם חד-ביתי 27 ביוני, 2023 אסף מזרחי
סומקן ענקי 27 ביוני, 2023 יצחק כהן
לתצפית יש תמונות 2
ציפורנית חופית 25 ביוני, 2023 נעם שגב
נסמנית קיפחת 25 ביוני, 2023 הילה גיל
הירקון הרחבה
נסמנית קיפחת 25 ביוני, 2023 הילה גיל
הירקון
פרגה צהובה 25 ביוני, 2023 יעל אורגד
בת-ארכובית צמירה 23 ביוני, 2023 עמית מנדלסון
ביצת נחל פולג
בת-ארכובית צמירה 23 ביוני, 2023 עמית מנדלסון
בת-ארכובית צמירה 23 ביוני, 2023 עמית מנדלסון
ביצת נחל פולג
נסמנית קיפחת 23 ביוני, 2023 עמית מנדלסון
ביצת נחל פולג
לשישית מקומטת 23 ביוני, 2023 עמית מנדלסון
ביצת נחל פולג
שום קולמן 23 ביוני, 2023 דר בן-נתן
שום קולמן 23 ביוני, 2023 דר בן-נתן
שום קולמן 23 ביוני, 2023 דר בן-נתן
מכתש בארי
שום קולמן 23 ביוני, 2023 דר בן-נתן
מכתש בארי
שום קולמן 23 ביוני, 2023 דר בן-נתן
מכתש בארי
לוענית יריחו 23 ביוני, 2023 יפתח סיני
לוענית יריחו 23 ביוני, 2023 יפתח סיני
חלוק זהרי 22 ביוני, 2023 עירית צוק קובצ'י
חלוק זהרי 22 ביוני, 2023 עירית צוק קובצ'י
גרויה שעירה 22 ביוני, 2023 רועי טלבי
לתצפית יש תמונות 4
נעצוצית סבוכה 22 ביוני, 2023 עומר נתנאל
קנה קוצני 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
שחליים גבוהים 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
פשטה שרועה 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
ליסימכיה מסופקת 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
ליסימכיה מסופקת 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
ליסימכיה מסופקת 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
פלומית בובה 21 ביוני, 2023 לביא קורן
עין-גדי
פשטה שרועה 21 ביוני, 2023 בר שמש
שפך נחל עמוד
צפצפת הפרת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
מורינגה רותמית 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
כשות כנרות 21 ביוני, 2023 בר שמש היעדר חרבת מניה
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
ארכובית חרמונית 21 ביוני, 2023 אורי פרגמן-ספיר
החרמון
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
נסמנית קיפחת 21 ביוני, 2023 מימי רון
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי
גומא צפוף-שיבולת 21 ביוני, 2023 דר בן-נתן
עין-גדי