מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 42080 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
ורוניקת החולה 6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
ספלילה מצויה 6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
אשבל ארך-שיבולת 6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
גומא הפפירוס 6 ביולי, 2022 בר שמש
אשבל ארך-שיבולת 6 ביולי, 2022 בר שמש
עין בדולח
בוצין הגליל 6 ביולי, 2022 בר שמש
תל מלחה
גפן היערות 6 ביולי, 2022 בר שמש
נחל עינן
לתצפית יש תמונות 3
דק-זנב נימי 21 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים 21 ביוני, 2022 מימי רון
אגמון החוף 21 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים 21 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים 21 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים 21 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים 21 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
אוכם חד-ביתי 21 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
מניפות צאלים-חבר
סוף צר-עלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
גומא שופע 20 ביוני, 2022 מימי רון
סם-כלב מזרחי 20 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
חלבלוב קטן-פרי 20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
יצהרון מכסיף 20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
סם-כלב מזרחי 20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
עטיינית פקטורי 20 ביוני, 2022 מימי רון
מלחית הבורית 20 ביוני, 2022 מימי רון
עטיינית פקטורי 20 ביוני, 2022 מימי רון
שוש קירח 20 ביוני, 2022 מימי רון
סמר מרצעני 20 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים 20 ביוני, 2022 מימי רון היעדר
סוף צר-עלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים 20 ביוני, 2022 מימי רון
כדורן ענף 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
נענע המים 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
כדורן ענף 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
שלהבית צהובת-עלים 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
עוזרר אדום 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
שלהבית צהובת-עלים 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
געדת הביצות 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
ליסימכיה מסופקת 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
געדת הביצות 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
געדת הביצות 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
נענע המים 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 2
בוצין הבשן 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
נענע המים 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
נורית ארסית 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
ליסימכיה מסופקת 15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 2
אליאריה שומית 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 2
עוזרר אדום 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
שלהבית צהובת-עלים 15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לשישית מקומטת 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
בוציץ סוככני 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לשישית מקומטת 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
מרוות הפטל 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
אלטין עקום-זרעים 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
שלהבית צהובת-עלים 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
עוזרר אדום 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
כשות גס 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 3
חלבלוב עב-זרע 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 3
בוצין הבשן 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
סמר קרקפתי 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
בוצין הבשן 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
בוציץ סוככני 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
שלהבית צהובת-עלים 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
סוף צר-עלים 14 ביוני, 2022 מימי רון
אלטין עקום-זרעים 14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
מורית קלוטה 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
כשות גס 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
פרע מחוספס 14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
סוף צר-עלים 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
לתצפית יש תמונות 1
לפופית החיצים 13 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
מכבד הביצות 13 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
חלבלוב קטן-פרי 13 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים 13 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
לוענית יריחו 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון (אפק – ראש העין)
לוענית יריחו 13 ביוני, 2022 דר בן-נתן