מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 42080 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
שחליים גבוהים 22 בינואר, 2023 מרגרטה וולצ'ק
עין חניה/עין לבן
שום הפטמות 20 בינואר, 2023 דר בן-נתן
אחילוף זעיר 20 בינואר, 2023 דר בן-נתן
אחילוף זעיר 20 בינואר, 2023 דר בן-נתן
אחילוף זעיר 20 בינואר, 2023 אודי קולומבוס
לתצפית יש תמונות 2
שחליים גבוהים 13 בינואר, 2023 מרגרטה וולצ'ק
עין חניה/עין לבן
מרוות איג 12 בינואר, 2023 מרב לבל
ציפורי-ריש לקיש
מרוות איג 12 בינואר, 2023 מרב לבל
ציפורי-ריש לקיש
אסתר הביצות 9 בינואר, 2023 מרגרטה וולצ'ק
שפך הנעמן
אברה ארוכת-עלים 9 בינואר, 2023 מרגרטה וולצ'ק
נחל בצת
דולב מזרחי 9 בינואר, 2023 מרגרטה וולצ'ק
נחל בצת
דולב מזרחי 9 בינואר, 2023 מרגרטה וולצ'ק
נחל כזיב
מרוות איג 5 בינואר, 2023 מרב לבל
מרוות איג 5 בינואר, 2023 מרב לבל
מרוות איג 5 בינואר, 2023 מרב לבל
אירוס ירוחם 4 בינואר, 2023 עופרה פרידמן
אבוטילון הודי 27 בדצמבר, 2022 דר בן-נתן
מדבר יהודה
אבוטילון הודי 27 בדצמבר, 2022 דר בן-נתן
מדבר יהודה
לתצפית יש תמונות 4
אבוטילון הודי 27 בדצמבר, 2022 בר שמש
מדבר יהודה
נטופית המדבר 23 בדצמבר, 2022 דר בן-נתן
נטופית המדבר 23 בדצמבר, 2022 דר בן-נתן
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
בקיית יזרעאל 20 בדצמבר, 2022 מרב לבל
זוגן לבן 2 בדצמבר, 2022 דר בן-נתן
אשקלון
עפעפית עגולת-עלים 30 בנובמבר, 2022 בר שמש
ברוש מצוי 30 בנובמבר, 2022 בר שמש
אירוס ירוחם 28 בנובמבר, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
אירוס ירוחם 28 בנובמבר, 2022 גבריאלה שני
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
ברוש מצוי 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
אירוס הסרגל 28 בנובמבר, 2022 מימי רון
קחוון פלישתי 22 בנובמבר, 2022 דר בן-נתן
נחל הבשור
אוכם חד-ביתי 16 בנובמבר, 2022 דר בן-נתן
נחלים לוט וחימר
מרואה עבת-עלים 16 בנובמבר, 2022 דר בן-נתן היעדר נחלים לוט וחימר
לתצפית יש תמונות 2
מרואה עבת-עלים 16 בנובמבר, 2022 בר שמש היעדר נחלים לוט וחימר
גופנן המדבר 16 בנובמבר, 2022 מימי רון
מצדה
לתצפית יש תמונות 3
שחליים גבוהים 11 בנובמבר, 2022 מרגרטה וולצ'ק
סביב חומות ירושלים העתיקה
דולב מזרחי 31 באוקטובר, 2022 מימי רון
מילה סורית 31 באוקטובר, 2022 מימי רון
סלוודורה פרסית 29 באוקטובר, 2022 מימי רון
גלדן מוארך 20 באוקטובר, 2022 בר שמש
אוכם חופי 20 באוקטובר, 2022 בר שמש
סמר מרצעני 20 באוקטובר, 2022 בר שמש
שרשר רב-שנתי 20 באוקטובר, 2022 בר שמש
שפך הנעמן
שרשר שיחני 20 באוקטובר, 2022 בר שמש
שפך הנעמן
חולית החוף 20 באוקטובר, 2022 בר שמש
שפך הנעמן
חומעת האווירון 12 באוקטובר, 2022 מרב לבל
חולות קיסריה
חומעת האווירון 12 באוקטובר, 2022 מרב לבל
חולות קיסריה
לתצפית יש תמונות 3
דרדר אשקלון 6 באוקטובר, 2022 הילה גיל
קוצן גיירדו 22 בספטמבר, 2022 דר בן-נתן