מעבר לתוכן העמוד

עיט חורש
Aquila pomarina

סימן אזהרה נכחד באזורנו
RE

עיט החורש מוערך כמין שנכחד כמקנן באזורנו (RE). תהליך ההכחדה התרחש במהלך שנות ה- 1960 ומאז לא נצפו ניסיונות קינון של המין בארץ. במקורות הספרותיים צוין כי המין שקינן בעבר בצפון הארץ הוא עיט הצפרדעים (סלע 1975, פז 1986, Shirihai 1996), אולם בעקבות הערכה מחודשת על בסיס דגמי התפוצה ובתי הגידול של המינים עיט צפרדעים ועיט חורש, הידועים מהעולם, הוערך כי המין שככל הנראה קינן כאן הוא עיט החורש (הצופה 2005). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) לא הוגדר עיט החורש כמין שנכחד באזורנו, ובמקומו נרשם עיט הצפרדעים בקטגורייה זו (RE).
RE הערכה אזורית נוכחית | RE הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, חורש ים-תיכוני צפוף
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ קינן בעבר
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח יער, חורש, שיחייה, בתה
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן עצים
סוגי מזון חולייתנים יבשתיים, פגרים
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרעלות עופרת, ציד ולכידה

עיט קטן יחסית וכהה המקנן באזורים מיוערים. צבעו חום אחיד, מכנסיו צרים וארוכים ומקורו קטן ביחס לעיטים אחרים.
בתעופה מגלה כנף רחבה ומלבנית, כשצבע הסוככות בהיר מצבע אברות הכנף והזנב.
ניזון ביונקים קטנים שאותם הוא מאתר בשדות פתוחים ומישוריים, לעיתים בקרבת מקורות מים.

עד לשנות השישים של המאה הקודמת קיננו בצפון הארץ כ-15 זוגות. עיקר הקינון התרכז בשולי עמק החולה, אך גם בשאר חלקי הגליל, בגלבוע ובכרמל. ניסיון קינון לא מוצלח נרשם ב-1972 בנחל כזיב (סלע 1975, פז 1986, Shirihai 1996).

הסיכויים שהמין ישוב לקנן בארץ באופן טבעי מוערכים כנמוכים בגלל מיקומה היחסי של ישראל בתחום התפוצה של המין (אזור הקינון הקרוב ביותר בדרום תורכיה), הכחדתו גם מסוריה ולבנון והנתק שנוצר מאוכלוסיות מזרח אירופה. בשל גורמים אלה המין קיבל תעדוף נמוך להשבתו לטבע (הצופה ומירוז 2015, תכנית אב לשימור העופות הדורסים בישראל).

  • הצופה, א. 2004. איזה "עיט מנוקד" קינן בישראל במאה ה- 20? העזניה 32, הוצאת טבע והדברים והחברה להגנת הטבע.
  • סלע, י. 1975. סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

עזנייה שחורה
זרון סוף
דיה שחורה
פרס