מעבר לתוכן העמוד

צחיחנית המדבר
Eremophila bilopha

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (A2a,C1,D1)

השתתפו: אבנר רינות, איתי שני, ליאור כסלו, אסף מירוז, מידד גורן
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צחיחנית המדבר מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בהסתמך על גודל האוכלוסייה (קטן מ- 1,000 פרטים) ועל קצב הירידה במספר הפרטים הדוגרים, המוערך בלמעלה מ- 50% בשלושה דורות (13.5 שנה). מאידך, האוכלוסייה המקננת בישראל מהווה חלק מאוכלוסייה נודדת ומשוטטת גדולה יותר, מה שעשוי להקנות לה יתירות ("אפקט הצלה"). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה צחיחנית המדבר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU). השארות המין בסטאטוס סיכון משקפת המשך של מגמת הירידה בגודל האוכלוסייה המקננת ובתחומי שטח המחייה, שמשתנים באופן ניכר משנה לשנה, בהתאם לכמות המשקעים בחבל המדברי.
VU הערכה אזורית נוכחית | VU הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מישורים במדבר, חולות הנגב והערבה
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין משוטט (נומאדי), נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות סהרו-סינדי
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, דיונות חול
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון חסרי חוליות, צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות, הפרעה ישירה מפעילות אדם

מקייץ-מקנן וחולף נדיר, חלק קטן מהאוכלוסיה ככל הנראה יציב. תפוצת הזוגות המקננים משתנה משנה לשנה, ככל הנראה בגלל שינויים במשקעים ובצומח העונתי. מקנן בחבל המדברי: במערב הנגב במרחב ניצנה שבטה, במרכז הנגב בבמרחב המכתשים, המישר ומישורי פארן (לעיתים רחוקות גם בבקעת צין) ובדרום הנגב בנחלים הגדולים ובבקעת סיירים. הקינון בכל אחד מהאזורים הללו הוא דליל מאוד ומשתנה באופן קיצוני משנה לשנה, כשבשנים מסוימות בחלק מהאזורים אין קינון כלל.

בעבר היה המין שכיח הרבה יותר. בשנות ה- 1960 וה- 1970 קיננו מאות זוגות ברחבי הנגב והערבה, כולל כמה עשרות שקיננו בקביעות באזור ניצנה. במהלך שנות ה- 1980 התמעטו הצחיחניות במערב הנגב עד לזוגות בודדים, ככל הנראה בגלל היעדר מקום חיוּת מתאים שאינו מופר (Shirihai 1996), ובשנות ה- 1990 פסק הקינון גם בערבה.

וואדיות רחבים, מישורי חול ולס ומישורי חמדה, לעיתים עם צומח דליל באזור מדברי צחיח.

שינוי מקומות החיוּת – התייצבות החולות הנודדים במערב הנגב והפיכת מישורי חול ולס בנגב ובערבה לשטחי התיישבות וחקלאות צמצמה במידה ניכרת את מקומות החיוּת המתאימים לצחיחנית.
- הפרעה ישירה – נגרמת עקב פעילות צבא, פעילות רעייה ומטיילים.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., אלתרמן, ש. וגרניט, ב. 2011. סקר עופות דוגרים בנחלים הפנימיים, אביב 2011. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Perlman, Y., Shochat, E. and Labinger, Z. 2011. Developing Managment plan for important bird areas in southern Israel. second annual report, Nizzana region and Arava Valley.Israeli Ornithological center, SPNI.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אבנר רינות, איתי שני, ליאור כסלו, אסף מירוז, מידד גורן

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

עפרונן קצר-אצבעות
צחיחנית החרמון
עפרונן גמד
עפרוני ענק