צוקית חכלילית
Monticola saxatilis

warning עתידו בסכנה
VU (D1)

author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות

צוקית חכלילית מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים, בשילוב התאמה אזורית לכך שהאוכלוסייה המקננת בחרמון היא אוכלוסיית שוליים בקצה גבול התפוצה העולמית של המין. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערכה הצוקית החכלילית כמין ב"סיכון נמוך" (NT), השינוי בדרגת הסיכון של המין משקף הבדלים בשיטות העבודה ולא שינוי משמעותי במצב האוכלוסיה.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול טרשים, חרמון - רצועה אלפינית כרקוצית
סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות אלפיני
תצורת נוף הררי, סלעים וטרשים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע, מצוקים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרס וקיטוע מקומות החיות

ציפור שיר צבעונית בגודל שחרור, החיה באזורים הרריים טרשיים.
לזכר לבוש ססגוני הכולל גחון כתום-חלודי, ראש, גרון ועורף כחלחלים וכנפיים אפורות כהות.
הנקבה והצעירים חומים יותר, לעיתים עם דגם כתמים דמוי סהרונים.
מבנה הגוף מעוגל ומוצק והמקור ארוך למדי וחזק. בכל הלבושים, הזנב קצר ורבוע וצבעו אדום-חלודי.

הצוקית החכלילית חולפת במספרים קטנים על פני כל הארץ, בעיקר באביב.
דוגרת אך ורק בחרמון, מלבד קינון אחד שנמצא בגליל העליון בשנות ה- 90 של המאה הקודמת.
בסיכום סקר קינון שהתקיים בחרמון בקיץ 2013 הוערכה האוכלוסייה הדוגרת בחרמון בכ- 10 זוגות (ישראלי ופרלמן 2013).

מחבבת מדרונות הרים, נופים סלעיים - בדרך כלל ברום שמעל 1,500 מטר.
בעונות הנדידה נראית במגוון רחב של בתי גידול.

אוכלוסיית הצוקית החכלילית מאוימת על ידי עבודות פיתוח המתרחשות בכתף החרמון, כולל פריצת דרכים, הכשרת מסלולי סקי ופיתוח של מתקנים שונים.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת חטפית אפורה
חטפית אפורה
חטפית אפורה
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת חמריה חלודת-זנב
חמריה חלודת-זנב
חמריה חלודת-זנב
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת סלעית ערבות
סלעית ערבות
סלעית ערבות
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת סלעית חורף
סלעית חורף
סלעית חורף
עתידו בסכנה VU