חטפית אפורה
Muscicapa striata

warning עתידו בסכנה
VU (C1)

author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, רעי סגלי, זאב לבינג'ר, עזרא חדד, ירון בזר, עדו צורים, יובל דקס, אייל שוחט

חטפית אפורה מוערכת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בגלל ירידה מתמשכת בגודל האוכלוסייה ובתחום התפוצה. קצב הירידה מוערך כגדול מ- 10% במשך 3 דורות (8.7 שנים). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערכה החטפית האפורה כמין שאינו בסיכון (LC). ההחמרה במעמד המין נובעת משינוי לרעה שחל במצב האוכלוסייה - צמצום תחום המחייה וירידה במספר הפרטים המתרבים.
VU הערכה אזורית נוכחית | LC הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, יער נטע אדם
סטטוס בארץ מקיץ
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף הררי, מישורים ועמקים, מרחב כפרי
תצורות צומח חקלאות - מטעים, יער, חורש, גינות ופארקים
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן עצים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון באוויר
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרס בתי הגידול באזורי הנדידה והחריפה

חטפית גדולת יחסית, ארוכת כנף וזנב שצבעה הכללי אפור מפוספס, כהה יותר בחלקים העליונים ובהיר בתחתונים. נוהגת לצוד חרקים מעופפים מעמדות תצפית בולטות, מנהלת אחרי טרפה מרדפים אוויריים קצרים ולאחר שלכדה את החרק היא שבה לאותה עמדה כדי לאכול אותו, תוך שהיא "מפליקה" בכנפיה ומנענעת בזנבה.

חולפת שכיחה בכל חלקי הארץ בשתי עונות הנדידה ומקייצת מקננת שכיחה למדי בחבל הים תיכוני, בעיקר בגליל העליון ובגולן. בעבר היתה מקננת שכיחה גם במרכז הארץ, עד לקו באר-שבע - אופקים בדרום, אך כיום נדירה מדרום לחיפה ולעמק יזרעאל.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

זהו מין הניזון מחרקים שכל אוכלוסיותיו נודדות נדידה ארוכת-טווח וחורפות באפריקה מדרום לסאהל. כמו אוכלי-חרקים אחרים הוא נפגע ככל הנראה מהשימוש המופרז בקוטלי חרקים בחקלאות וכן מהתייבשות וניצול יתר של מקומות החיות באזורי החריפה באפריקה.

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אבנר רינות, אסף מירוז, יואב פרלמן, ליאור כסלו, רעי סגלי, זאב לבינג'ר, עזרא חדד, ירון בזר, עדו צורים, יובל דקס, אייל שוחט

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת צוקית חכלילית
צוקית חכלילית
צוקית חכלילית
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת חמריה חלודת-זנב
חמריה חלודת-זנב
חמריה חלודת-זנב
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת סלעית ערבות
סלעית ערבות
סלעית ערבות
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת סלעית חורף
סלעית חורף
סלעית חורף
עתידו בסכנה VU