מעבר לתוכן העמוד

קטה הודית
Pterocles lichtensteinii

סימן אזהרה בסכנת הכחדה חמורה
CR (D1)

השתתפו: איתי שני, יואב פרלמן, ליאור כסלו
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

הקטה ההודית מוערכת כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה, המוערכת כיום בפחות מ- 50 פרטים בוגרים, ותחום תפוצתה המוגבל. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדרה הקטה ההודית כמין "בסיכון נמוך" (NT). ההחמרה במעמד המין משקפת הרעה במצב האוכלוסייה, ירידה במספר הפרטים ונסיגה בתחום התפוצה.
CR הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול מישורים במדבר, מלחות במדבר
סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות סודני
תצורת נוף מישורים ועמקים, ואדיות רחבים, מרחב כפרי
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח
מיקום הקן קרקע
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים, נטיעות, הרס וקיטוע מקומות החיות

הקטנה מבין הקטות שנצפות בישראל. הניצוי של שני הזוויגים מפוספס בפסי רוחב חומים כהים המשווים להם מראה כללי כהה. לזכר דגם כתמים שחור-לבן על הקודקוד והמצח וטבעת העין שלו צהובה.
מתלהקת בקבוצות קטנות בכל חודשי השנה ומקננת במושבות דלילות פזורות. נוהגת להתכנס לאתרי שתייה קבועים בשעות הערב בין הדמדומים, בניגוד למיני הקטה האחרים בארץ שעפים לאתרי השתייה בבוקר.

הקטה ההודית יציבה ומקננת נדירה בדרום הערבה, במשולש שבין אילת ללוטן ונאות סמדר.

מדרונות הרים, וואדיות רחבים עם צמחיה נמוכה ומישורי צרירים במדבר צחיח. מקננת גם בשולי ישובים ותלויה במקורות מים לצורך שתייה.

הקטה ההודית נפגעת ככל הנראה מהפיתוח המואץ המתרחש בשנים האחרונות בדרום הערבה, הגורם לשינוי והרס מקומות החיות הטבעיים שלה כמו גם להתרבות מינים פולשים ומתפרצים שככל הנראה משפיעים על הצלחת הקינון של דוגרי קרקע בכלל ושל הקטות בפרט.

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

הקטה ההודית היא מין יציב שתחום תפוצתו בארץ מצומצם ביותר ומוגבל לדרום הערבה בלבד. האוכלוסייה בישראל הייתה מאז ומעולם קטנה, אך בשנים האחרונות ניכרת ירידה משמעותית במספר הפרטים הנצפים, והאוכלוסייה מוערכת כיום בפחות מ- 50 פרטים בוגרים. נדרש מחקר להבנת הגורמים לירידה זו.

דרוש ניטור של האוכלוסייה ומחקר להבנת גורמי האיום הפועלים עליה.

  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • פרלמן, י., שוחט, א. ולבינגר, ז. 2009. סקר אטלס ציפורים בערבה סיכום שנת 2009. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Perlman, Y., Shochat, E. and Labinger, Z. 2011. Developing Managment plan for important bird areas in southern Israel. second annual report, Nizzana region and Arava Valley.Israeli Ornithological center, SPNI.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: איתי שני, יואב פרלמן, ליאור כסלו

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

קטה חדת-זנב
קטה סנגלית
קטה גדולה
קטת כתר