מעבר לתוכן העמוד

תצפית #551464 | 19 יוני 2022

איקליפטוס המקור ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
פליט תרבות
צופה
זמן הדיווח
19 ביוני 2022 16:25
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)