מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 171 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
דטורה זקופת-פרי 21 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 21 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
איקליפטוס המקור 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 2
דטורה זקופת-פרי 8 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 8 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 2
סולנום זיתני 8 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 6 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
פיטולקה אמריקנית 4 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
דטורה זקופת-פרי 4 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
פיטולקה אמריקנית 4 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 4 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 4 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 2
פיטולקה אמריקנית 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
פיטולקה אמריקנית 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
פיטולקה אמריקנית 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
אזדרכת מצויה 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 3 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 31 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 31 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 30 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 30 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 30 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 30 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 30 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 29 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 29 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
דטורה זקופת-פרי 28 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 25 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 22 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 18 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
פיטולקה אמריקנית 15 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 15 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 12 במאי, 2022 עידו שקד
סולנום זיתני 12 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
סולנום זיתני 12 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 9 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 8 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 7 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 7 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 7 במאי, 2022 עידו שקד
קיקיון מצוי 7 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
דטורה זקופת-פרי 7 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 7 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 1 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 1 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 1 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
קייצת מסולסלת 1 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
פיטולקה אמריקנית 1 במאי, 2022 עידו שקד
החולה
פיטולקה אמריקנית 28 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 28 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 28 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 28 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 2
סולנום זיתני 27 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 27 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 27 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 2
אזדרכת מצויה 27 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 27 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 26 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
אזדרכת מצויה 26 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 26 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
אזדרכת מצויה 26 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 26 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 23 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 23 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 23 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 23 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 22 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 14 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 14 באפריל, 2022 עידו שקד
החולה