מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 13620 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
לכיד הנחלים 17 ביוני, 2022 גל וין
לנטנה ססגונית 17 ביוני, 2022 גל וין
סולנום זיתני 17 ביוני, 2022 גל וין
אזדרכת מצויה 17 ביוני, 2022 גל וין
אזדרכת מצויה 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
איקליפטוס המקור 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
אזדרכת מצויה 17 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
טבק השיח 17 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
ושינגטוניה חסונה 16 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
רב-מוץ מחוספס 16 ביוני, 2022 גל וין
נחל המערות
לתצפית יש תמונות 1
אמברוסיה מכונסת 16 ביוני, 2022 יוסי בן ארי
לתצפית יש תמונות 1
אמברוסיה מכונסת 16 ביוני, 2022 יוסי בן ארי
סולנום זיתני 16 ביוני, 2022 גל וין
חמנית מצויה 16 ביוני, 2022 גל וין
חמנית מצויה 16 ביוני, 2022 גל וין
אזדרכת מצויה 15 ביוני, 2022 גל וין
שיטה חד-קרנית 15 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
לכיד הנחלים 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
לכיד הנחלים 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
עין ארובות הרחבה
זיף-נוצה חבוי 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
עין ארובות הרחבה
סולנום זיתני 15 ביוני, 2022 נדב גנות
לתצפית יש תמונות 1
לכיד הנחלים 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
עין ארובות
שיטה כחלחלה 15 ביוני, 2022 לירז כברה
קיקיון מצוי 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
עין ארובות הרחבה
לכיד הנחלים 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
עין ארובות הרחבה
לכיד הנחלים 15 ביוני, 2022 יפעת ארצי
עין ארובות הרחבה
גומא מניפני 15 ביוני, 2022 דבורה לב רמתי
טבק השיח 14 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת 14 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 14 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 14 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 14 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
אמברוסיה מכונסת 14 ביוני, 2022 יוסי בן ארי
לתצפית יש תמונות 1
אמברוסיה מכונסת 14 ביוני, 2022 יוסי בן ארי
איקליפטוס המקור 14 ביוני, 2022 מימי רון
ושינגטוניה חסונה 14 ביוני, 2022 מימי רון
פספלון דו-טורי 14 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
אמברוסיה מכונסת 14 ביוני, 2022 יוסי בן ארי
טבק השיח 14 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
איקליפטוס המקור 14 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 14 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת 14 ביוני, 2022 מימי רון
ושינגטוניה חסונה 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון הרחבה
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון הרחבה
אזדרכת מצויה 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון הרחבה
שיטה כחלחלה 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון הרחבה
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
פלפלון דמוי-אלה 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
איקליפטוס המקור 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
טבק השיח 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
רב-מוץ מחוספס 13 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה 13 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
סולנום זיתני 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
זיף-נוצה חבוי 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
איקליפטוס המקור 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
פלפלון דמוי-אלה 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
רב-מוץ מחוספס 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
לכיד הנחלים 13 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 13 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 13 ביוני, 2022 מימי רון
פספלון דו-טורי 13 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה 13 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
איקליפטוס המקור 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
לכיד הנחלים 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
פספלון דו-טורי 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
שיטה כחלחלה 13 ביוני, 2022 איתן רומם
פלפלון דמוי-אלה 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
זיף-נוצה חבוי 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
סולנום זיתני 13 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
גומא מניפני 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
איקליפטוס המקור 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
פלפלון דמוי-אלה 13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
פספלון דו-טורי 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון
פספלון דו-טורי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
לנטנה ססגונית 13 ביוני, 2022 הילה גיל
הירקון
קייצת מסולסלת 13 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
הירקון
לכיד הנחלים 13 ביוני, 2022 מימי רון
כנפון זהוב 13 ביוני, 2022 נדב גנות
שיטה כחלחלה 13 ביוני, 2022 נדב גנות
קיקיון מצוי 13 ביוני, 2022 נדב גנות