מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 13620 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
לתצפית יש תמונות 1
ושינגטוניה חסונה 8 ביוני, 2022 ליאור לב
עין-גדי
לתצפית יש תמונות 2
אמברוסיה מכונסת 8 ביוני, 2022 יוסי בן ארי
לתצפית יש תמונות 1
ושינגטוניה חסונה 8 ביוני, 2022 ליאור לב
עין-גדי
לתצפית יש תמונות 2
ושינגטוניה חסונה 8 ביוני, 2022 ליאור לב
עין-גדי
צחר כחלחל 8 ביוני, 2022 גל וין
טבק השיח 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
צחר כחלחל 8 ביוני, 2022 גל וין
טבק השיח 8 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
קיקיון מצוי 8 ביוני, 2022 גל וין
טבק השיח 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
צחר כחלחל 8 ביוני, 2022 גל וין
טבק השיח 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
טבק השיח 8 ביוני, 2022 גל וין
איילנתה בלוטית 8 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 גל וין
לכיד הנחלים 8 ביוני, 2022 בר שמש
הר עצמון
לתצפית יש תמונות 1
ושינגטוניה חסונה 8 ביוני, 2022 ליאור לב
עין-גדי
לתצפית יש תמונות 1
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 ליאור לב
עין-גדי
פיקוס קדוש 8 ביוני, 2022 ליאור לב
עין-גדי
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 גל וין
הרי יהודה (נחל רפאים)
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 גל וין
צחר כחלחל 8 ביוני, 2022 גל וין
קייצת מסולסלת 8 ביוני, 2022 בר שמש
הר עצמון
פיקוס בנגלי 8 ביוני, 2022 מתן בוגומולסקי
עין-גדי
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 איתן רומם
שיטה כחלחלה 8 ביוני, 2022 איתן רומם
טבק השיח 7 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 7 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 7 ביוני, 2022 מימי רון
רב-מוץ מחוספס 7 ביוני, 2022 נעם שגב
דטורה זקופת-פרי 7 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 7 ביוני, 2022 מימי רון
גומא מניפני 7 ביוני, 2022 סלהו אמרה
נחל פרת
גומא מניפני 7 ביוני, 2022 סלהו אמרה
נחל פרת
גומא מניפני 7 ביוני, 2022 סלהו אמרה
נחל פרת
אזדרכת מצויה 7 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה עגולת-הזרעים 7 ביוני, 2022 אורן פריטל
צחר כחלחל 7 ביוני, 2022 גל וין
שיטת ויקטוריה 7 ביוני, 2022 נעם שגב
לכיד הנחלים 7 ביוני, 2022 מימי רון
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
לתצפית יש תמונות 1
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
לתצפית יש תמונות 2
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
לתצפית יש תמונות 1
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת
לתצפית יש תמונות 3
טיונית החולות 7 ביוני, 2022 יפתח סיני
חולות בצת