מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 13620 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 מימי רון
כנפון זהוב 21 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח 21 ביוני, 2022 מימי רון
דטורה זקופת-פרי 21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
שיטה כחלחלה 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
טבק השיח 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
קיקיון מצוי 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 מימי רון
לנטנה ססגונית 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
הירקון הרחבה
זיף-נוצה חבוי 21 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה 21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 21 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 21 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי 21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 21 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
דטורה זקופת-פרי 21 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
פלפלון דמוי-אלה 21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 21 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי 21 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה 21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
אזדרכת מצויה 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
קיקיון מצוי 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
שיטה כחלחלה 21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי 21 ביוני, 2022 מימי רון
קייצת מסולסלת 21 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
אורן קפריסאי 21 ביוני, 2022 אורי שפירא
הר הכרמל
קיקיון מצוי 21 ביוני, 2022 פרומקין רון
לכיד הנחלים 21 ביוני, 2022 פרומקין רון
סולנום זיתני 21 ביוני, 2022 גלעד וייל
שיטה כחלחלה 21 ביוני, 2022 עמית מנדלסון
טבק השיח 21 ביוני, 2022 גלעד וייל
דטורה זקופת-פרי 21 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
טיונית החולות 20 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה 20 ביוני, 2022 מימי רון
פספלון דו-טורי 20 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה 20 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה 20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
זיף-נוצה חבוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 מימי רון
חמנית מצויה 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
חמנית מצויה 20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה 20 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח 20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
טבק השיח 20 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור 20 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה 20 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי 20 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים 20 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
סולנום זיתני 20 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
איקליפטוס המקור 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
טבק השיח 19 ביוני, 2022 אחר
עין עבדת
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
דטורה זקופת-פרי 19 ביוני, 2022 עידו שקד
החולה
קיקיון מצוי 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 יונתן סבלסקי
אזדרכת מצויה 17 ביוני, 2022 גל וין
פרקינסוניה שיכנית 17 ביוני, 2022 גל וין
סולנום זיתני 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
סולנום זיתני 17 ביוני, 2022 גל וין
צחר כחלחל 17 ביוני, 2022 גל וין
פרקינסוניה שיכנית 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
צחר כחלחל 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
שיטה כחלחלה 17 ביוני, 2022 גל וין
פרקינסוניה שיכנית 17 ביוני, 2022 גל וין
פרקינסוניה שיכנית 17 ביוני, 2022 גל וין