מעבר לתוכן העמוד

שלחופן עטוי
Anthyllis vulneraria

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

עשבוני חד-שנתי או בין-שנתי, מפוצל בבסיסו הגדל לרוב בצורה שרועה לגובה של 7-12 ס"מ ולקוטר 10-20 ס"מ. העלה תלתני, אך כמו ביתר מיני השלחופן (וגם בסוג כליינית), העלעלים שונים מאוד בגודלם והעלעל הקיצוני גדול בהרבה משאר העלעלים. זאת בניגוד לרוב מיני הפרפרניים שעלעליהם שווי גודל ודומים זה לזה. העלעל דמוי ביצה הפוכה והוא רחב ביותר. כל הצמח בעל שעירות רכה לבנה הניכרת במיוחד בעלים ובפרי. הפרח פרפרני ורוד (בישראל), אורכו 2 ס"מ ורובו, פרט למפרש, טמון בתוך גביע קרומי המתנפח בפרייה לשלפוחית לבנבנה. הגביע הפורה החופן בתוכו תרמיל קצר בן זרע בודד, הוא יחידת ההפצה של הצמח המתגלגלת ברוח ומתרחקת מצמח האם. שלחופן עטוי נבדל מש. קרומי, המין השני בסוג הגדל בישראל, בכך שיש לו רק זרע אחד בתרמיל בעוד שבש. קרומי יש שני זרעים וביניהם שנץ ברור בתרמיל (במקרים נדירים, בהם יש שני זרעים בש. עטוי, אין אף פעם שנץ ביניהם). בנוסף לכך שיני הגביע בש. קרומי ישרות ביחס לצינור הגביע, בעוד שבש. עטוי שיני הגביע יוצרות זווית אלכסונית ביחס לגביע.
שם הסוג בעברית על שום הגביע המשולחף.
הפריחה באפריל.

הצמח גדל רק בהרי יהודה באזור העיר חברון. הוא התגלה לראשונה ליד משטרת חברון בשנת 1972 על ידי יאיר אור, שאסף קטע צמח בגודל 35 מ"מ (!) בעל פרח ורוד ומאז לא אותרו שם צמחים נוספים. ב-2000, בהשתלמות משותפת של בוטנאים ישראלים ופלשתינאים נמצא הצמח מזרחית לקריית-ארבע, מעל כביש 60, מזרחית מנ"ג 978, המכונה "אל גלג'יל". ב-2020 אותר מחדש על ידי אייל נוימן, כמה מאות מטרים מהנקודה הידועה, באיזור שכונת נופי מימרא שצפונית לקרית ארבע.

שולי חורש פתוח של אלון מצוי במדרון גירני סלעי, במקום יורד כל שנה שלג בחורף. האתר נמצא במפנה צפון מערבי ברום 920 מטר, בסמוך לחגורת הספר המזרחית של הר-חברון אשר התגלו בו מספר רב של מינים איראנו-טוראניים האופייניים לאקלים ערבתי מושלג בחורף. לדוגמא: פומה פרסית, אבובית עדינה וסגל צנוע.

* הצמח גדל בעבר בשני אתרים, ומאחד מהם נעלם.
* האוכלוסייה קטנה ביותר, בשנת 2000 נספרו ארבעה פרטים אך ייתכן שבמקום ישנם פרטים נוספים. בשנת 2020 נספרו עשרות בודדות של פרטים * הקרבה לכביש 60 וליישוב מסכנות את האוכלוסייה הזעירה, הנתונה לסכנת הכחדה גם מעצם ממדיה הקטנים.
* אינו מוגן בשמורת טבע.
* המין נפוץ מאד בארצות צפוניות ואינו בסכנת הכחדה.

מומלץ לעורר מודעות לחשיבות המקום ולמצוא דרך להגן על האוכלוסייה ולנטר אותה.

ארצות הים-התיכון של אירופה, ארצות מרכז אירופה והקווקז, טורקיה, קפריסין (אך לא ניתן בפלורה של קפריסין),סוריה המערבית וגם ישראל. מעניין לציין שאיננו חורג מזרחה לצפון עיראק וצפון מערב איראן כמו צמחים ים-תיכוניים רבים אחרים.

צמח עשבוני חד-שנתי נדיר מאד הגדל באתר אחד בלבד באזור חברון. לאוכלוסייה זו, היחידה בישראל והדרומית ביותר בעולם, נשקפת סכנה מיידית וחמורה.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערבי
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני – אירו-סיבירי
אתר מרכזי לשימורממזרח לחברון

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
1 (1) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אחילוטוס שעיר
אספסת ערבית
אספסת כדורית
אספסת איטלקית