קדד הישימון
Astragalus eremophilus

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת קדד שימפר
קדד שימפר
קדד שימפר
תמונה מאת קדד דליל
קדד דליל
קדד דליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד מכופל
קדד מכופל
קדד מכופל
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת קדד חצביה
קדד חצביה
קדד חצביה