קורידלית הסלעים
Corydalis triternata

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת מגלית מצרית
מגלית מצרית
מגלית מצרית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת עשנן גדול-פרי
עשנן גדול-פרי
עשנן גדול-פרי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת עשנן קראליק
עשנן קראליק
עשנן קראליק
תמונה מאת עשנן הגליל
עשנן הגליל
עשנן הגליל
קרוב לסיכון NT