עשנן גדול-פרי
Fumaria macrocarpa

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת עשנן קראליק
עשנן קראליק
עשנן קראליק
תמונה מאת עשנן הגליל
עשנן הגליל
עשנן הגליל
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מגלית מצרית
מגלית מצרית
מגלית מצרית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קורידלית הסלעים
קורידלית הסלעים
קורידלית הסלעים