עשנן הגליל
Fumaria petteri

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת עשנן גדול-פרי
עשנן גדול-פרי
עשנן גדול-פרי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת עשנן קראליק
עשנן קראליק
עשנן קראליק
תמונה מאת מגלית מצרית
מגלית מצרית
מגלית מצרית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קורידלית הסלעים
קורידלית הסלעים
קורידלית הסלעים