מגלית מצרית
Hypecoum aegyptiacum

5.3 סכנת הכחדה חמורה
CR

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

צמח חד-שנתי בגובה 25-10 ס"מ. לצמח מספר גבעולים מתרוממים או זקופים היוצאים מתוך שושנת עלים צפופים שאורכם 10-3 ס"מ. העלים מחולקים-מנוצים פעמיים-שלוש לאונות קצרות אזמלניות. פורח בחודשי מארס-אפריל. התפרחת נישאת על עוקץ ארוך, לעיתים הוא מחולקת בצורה דו-בדית וכוללת פרחים אחדים, בפרטים גדולים בתפרחת יש פרחים רבים. עוקצי הפרחים שווים לאורך העלים השכנים, בשלב הפרי הם מפושקים. הפרח צהוב, גדול יותר בהשוואה לשאר מיני המגלית, אורכו 15-7 מ"מ. בפרח יש שני עלי גביע משוננים באורך כ-5 מ"מ וארבעה עלי הכותרת:
החיצוניים רחבים, בעלי שלוש אונות לא עמוקות (בניגוד למגלית הדרום ומגלית משולשלת), הפנימיים צרים, ארגמניים בבסיס, מחולקים לשלוש אונות צרות – הפנימית שבהן תמימה, דמוית סירה (בניגוד למינים הקרובים מגלית גדולה ומגלית שרועה בהם אונה זו משוננת-מצויצת). זירי האבקנים צרים, מכונפים מעט. הפרי הוא תרמיל (מפרקת) זקוף, ישר עד מגלי במקצת (מכאן שם הסוג), אורכו 4-3 ס"מ, מצולע. הפרי מתפרק לפרקים חד-זרעיים לאחר שהתייבש. הזרעים מגובששים עדינות.

הצמח נאסף פעם יחידה בנגב הצפוני (10 ק"מ דרומית לבאר שבע) ב- 1928. כמו כן נאסף פעמיים מעזה ופעם מרפיח. כל האיסופים משנות העשרים עד שנות הארבעים. למרות כל מאמצינו כמעט ולא הצלחנו לאתר מין מעניין זה. זיהוים של הצמחים משמורת השיטה המלבינה באשדוד (זאב קולר, סוף שנות השמונים של המאה ה-20) היה מוטל בספק בשל פרחיהם הקטנים. אולם ב-2014 וידאנו והם אכן משתייכים למגלית מצרית, כמו כן, באותה השנה התגלתה אוכלוסייה נוספת ליד כרמיה. דיווחים מהשנים האחרונות על הימצאות הצמח בערבה הם ככל הנראה שגויים.

מישורי חול וגבעות חול נודד חופי בחברת רותם המדבר במדבר למחצה ובאזורי חוף.

המין נאסף בעבר פעמים ספורות בנגב המערבי ומחוף עזה ונמצא כיום בישראל רק בשמורת השיטה המלבינה באשדוד ובכרמיה, ככל הנראה נעלם מהאתרים האחרים שבהם היה בעבר. אין מידע על האוכלוסיות מהעבר ולא ברורה הסיבה להיעלמו. חסר גם מידע על מצב הסיכון העולמי.


יש לנסות לאתר עוד אוכלוסיות בחולות מישור החוף הדרומי על מנת לוודא את הימצאו של הצמח באתרים נוספים בישראל.

הצמח נפוץ במצרים בחבל הים-תיכוני, באזור הנילוס ובסיני; כמו כן נמצא ברצועת עזה ובמערב הנגב בישראל.

צמח חד-שנתי של חולות בדרום מישור החוף אשר נאסף כמעט רק במאה הקודמת וכיום מוכר רק משמורת השיטה המלבינה באשדוד ומאיזור כרמיה. מומלץ לנסות לאתרו מחדש באתרים נוספים.


name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליAegyptian Horned Cumin
שם ערבי
משפחהעשנניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדבר
כורוטיפסהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימור

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות1

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה חמורה

1 (2) גלילות
צמידות: 0
100.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת קורידלית הסלעים
קורידלית הסלעים
קורידלית הסלעים
תמונה מאת עשנן גדול-פרי
עשנן גדול-פרי
עשנן גדול-פרי
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת עשנן קראליק
עשנן קראליק
עשנן קראליק
תמונה מאת עשנן הגליל
עשנן הגליל
עשנן הגליל
קרוב לסיכון NT