מעבר לתוכן העמוד

גומא רחב-עלים
Cyperus latifolius

-1.0 נכחד

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

גומא רב-שנתי גדול ומרשים ביופיו, שגבעוליו זקופים בגובה 100-150 ס"מ. השורש גדל בשלוחות אופקיות ויוצר גוש-בסיס, וממנו עולים גבעולים זקופים אחדים, עם חתך משולש בחלקם העליון. העלים מרוכזים בבסיס הצמח, סרגליים, מחודדים בקצה, שטוחים בחתך רוחב. רחבים יחסית (10-15 מ"מ) עם שלושה עורקים בולטים, נמוכים מגבעול-התפרחת. התפרחת צפופה, עם 5-10 קרניים בלתי שוות באורכן, כל אחת נושאת אשכול שיבוליות צרות ומוארכות. התפרחת נישאת בראש הגבעול, עטורה ב-4–3 עלי מעטפת רחבים הדומים בכל לעלים,חלקם מגיעים לאורך התפרחת ואף גבוהים ממנה. אורך כל שיבולית 13-18 מ"מ ורוחבה 2 מ"מ בלבד, ובה 12-24 פרחים. גלומות השיבולית קטועות בראשן ובעלות קצה קרומי שקוף (שאין כמותו במיני גומא אחרים). הפרח זעיר, צבעו חום-ירקרק, ובו 3 אבקנים ו-3 צלקות.
פורח בקיץ – יולי–אוגוסט.

נאסף בארץ לעשבייה רק שלוש פעמים, כל הפעמים בגלילת השרון: "ברכת בטיח", "ליד חדרה", ו"ליד גן-שמואל". כל האיסופים הם משנות 1926-1927 ו-1932. סביר מאוד ששלושת המקומות המצוינים בגיליונות העשבייה נאספו באותו מקום – ברכת בטיח. מין זה צוין כבר בשנת 1974 (אגמי ודפני 1975) כנכחד, וכל מאמצי הבוטנאים בארץ לחזור ולמצוא אותו בשרון העלו חרס. בסקר המינים הנדירים בשרון, בשנת 1994, הופנתה לנושא תשומת לב מיוחדת והמין לא אותר. יצויין כי זהו מין בולט שקשה לפסוח עליו.

בריכות רב-שנתיות של מים צלולים, באפריקה גם בגדות נחלים וביצות נרחבות.

רחב-עלים שייך לקבוצה של מיני גומא טרופיים אשר עמק הירדן ומישור החוף מהווים עבורם תחנות צפוניות קיצוניות בתחום תפוצתם העולמי: גומא הירקון, גומא הפרקים, גומא הפפירוס ועוד. בשמונים השנים האחרונות, בעקבות פיתוח השרון, כיבוש הביצות והתפתחות החקלאות וניצול מקווי המים וזיהומם, התייבשו ונכחדו רבים ממקווי המים שגדלים בהם מינים טרופיים אלה. בגלל מיקומם הפריפריאלי ועמדתם הביוגיאוגרפית החשובה של מינים אלה יש לפעול למנוע הכחדתם והכחדת בית-גידולם. מביניהם, גומא רחב-עלים הוא מין שנכחד לגמרי בארצנו.

להשיב אוכלוסייה של גומא רחב-עלים לברכת בטיח, תוך השבת משטר המים, כמותם והרכבם למה שהיה בעבר. מומלץ לנטר את האוכלוסייה המושבת.

מין טרופי אפריקאי. ישראל הייתה עד הכחדתו של המין ממנה הנקודה היחידה באסיה שהמין גדל בו. באפריקה גדל בסודן, בדרום אפריקה ובכל האזור המשווני של מזרח אפריקה ומערבית עד ניגריה.

גומא טרופי, אשר גדל לפנים רק באתר אחד בישראל, ברכת-בטיח ליד חדרה, ונכחד ממנו לאחר הקמת המדינה. זה היה האתר הצפוני ביותר של מין אפריקאי זה, וגם האתר היחיד בכל המזרח התיכון. הוא מסמל את החשיבות הרבה שיש למקווי המים במישור החוף כמאכלסים של אלמנטים טרופיים אפריקאיים וכ"לוקוס טרמינוס" צפוני או כמסדרון הגירה של הצמחייה הטרופית הלחה לאזור המזרח התיכון וצפונה.
לגבי מין אחר, גומא רב-שיבוליות, ההערכה היא כי הוא מין אפיזודי. גם מין זה נצפה (רק פעם אחת) בברכת בטיח, ונשאלת השאלה מדוע ייקבע גומא רחב-עלים כצמח אדום ויומלץ להשבה והשקעת משאבים, ואילו גומא רב-שיבוליות ייחשב כמין אפיזודי יש להודות שהחלטה זו היא במידה רבה שרירותית, דבר המשקף את הבעייתיות של החלטות לגבי מינים שהם נדירים מאוד ויש עליהם מידע זעום ומסופק. עם זאת, חיזוק להחלטה על המעמד השונה שניתן לשני מיני גומא אלה ניתן על סמך העובדה שגומא רב-שיבוליות הוא מין חד-שנתי ולפעמים דו-שנתי בעל אופי של "עשב רע", ונאסף רק פעם אחת במשך 85 שנה. לעומתו גומא רחב-עלים הוא רב-שנתי ונאסף שלוש פעמים באותו אזור – דבר המורה על אוכלוסייה יציבה.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליBroad-leaved Nut-grass
שם ערביסעד אל-בכרת [בטיח
משפחהגומאיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפטרופי
אתר מרכזי לשימורברכת בטיח ליד חדרה

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
2
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
-1.0
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום נכחד
0 (1) גלילות
צמידות: אין מידע
None% אתרים בשמורות

מינים נוספים

גומא נאה
גומא דו-אנפין
גומא הירקון
גומא שרוני