מעבר לתוכן העמוד

חלבלוב שעיר
Euphorbia hirsuta

4.2 סכנת הכחדה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח רב-שנתי שעיר, גובהו 40-70 ס"מ, מתפצל מבסיסו למספר קטן של ענפים זקופים. הגבעולים שחומים לעתים. העלים מכוסים בשערות מפושקות, ונוסף לכך גם בשערות קטנות המהודקות לשטח העלה. שפת העלה משוננת קלות. עלי הגבעול מוארכים, חסרי פטוטרת, מחודדים. התפרחת דמוית סוכך עם 3-7 קרניים. עלי התפרחת רחבים ונגדיים. לתיאור התפרחת – ראה חלבלוב מצרי. בלוטות הכּוֹסִית מעוגלות, לעומת מיני חלבלוב דומים שהבלוטות שלהם מצוייצות. ההלקט שעיר, אורכו 3-4 מ"מ. הפרי מכוסה יבלות זעירות בכל שטחו. הזרעים עגולים, שמנים, חלקים לגמרי.
מין קל להגדרה בזכות שעירותו: לא רק העלים והגבעול מכוסים שערות מפושקות, אלא גם הפרי נושא שערות דלילות.

גדל רק בשתי גלילות: בעמק החוּלה (חמישה אתרים) ובשרון (שני אתרים). בעמק החוּלה גדל בעיינות נוחיילה, בחצבאני, לאורך הירדן ליד כפר בלום ובתעלות השקיה מזרחית לקריית שמונה. בעבר נאסף לפחות פעמיים באזור ביצת החוּלה, אך מאז 1982 אין דיווחים על מין חשוב זה מאזור שמורת החוּלה. יש תצפית בודדת בחלבלוב שעיר מפארק הירדן (שיר ורד 1990). אך אין כל דיווחים מבקעת בית-ציידה. בשרון הוא גדל בביצת זייתא ובנחל אלכסנדר.

גדות נחלים ושוליים של ביצות ומקווי-מים.

* גדל בארץ רק בשבעה אתרים, המרוכזים בשתי גלילות בלבד. רוב האתרים מרוכזים בעמק החוּלה.
* בית-גידולו – אדמה חרסיתית עמוקה בשולי נחלי איתן וביצות – נהרס כמעט לחלוטין בשישים השנים האחרונות.
* אין לנו מידע על גודל האוכלוסיות, אך נראה כי הן זעירות. בעמק החוּלה לא נערך סקר מינים נדירים.
* הצמח פריפריאלי צפוני, ואתר נחל אלכסנדר הוא הדרומי בעולם.

מומלץ לערוך סקר יסודי בעמק החוּלה לאיתור כל אתרי המין. אין אנו יודעים לאשורם את תנאי גידולו. מומלץ לתחם שתי חלקות בחוּלה ובאזור מפגש נחלי הדן, החצבאני והבניאס. באתרים אלה יש לדאוג לניטור רב-שנתי ולממשק הידרולוגי ואקולוגי שישמר את אוכלוסיית המין.

צמח רחב-תפוצה ברוב אגן הים התיכון, מערב אירופה והלאה מזרחה עד הודו. גדל בכל ארצות הים התיכון הצפוניות וכן בארצות המגרב. באזורנו גדל בקפריסין, טורקיה, סוריה, לבנון, קווקז וצפון עירק. לא גדל בירדן וגם לא באירן.

צמח צפוני רב-שנתי, הגדל בארץ רק בשתי גלילות ובשבעה אתרים בלבד. בית-הגידול – שולי נחלים וביצות עם אדמה חרסיתית המוצפים עונתית – נהרס ברובו בשישים השנים אחרונות. המין פריפריאלי צפוני, ואוכלוסיות ישראל הן קצה תחום תפוצתו העולמי.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליHairy Spurge
שם ערביליביין
משפחהחלבלוביים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני (אירו-סיבירי)
אתר מרכזי לשימורהירדן ליד כפר בלום

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה
2 (2) גלילות
צמידות: בינוני
14.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

חלבלוב קטן-פרי
חלבלוב מגורגר
חלבלוב סיני
חלבלוב השיח