שוש קירח
Glycyrrhiza glabra

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
נכחד EX
תמונה מאת אספסת ערבית
אספסת ערבית
אספסת ערבית
תמונה מאת אספסת כדורית
אספסת כדורית
אספסת כדורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אספסת איטלקית
אספסת איטלקית
אספסת איטלקית
פגיע VU