מעבר לתוכן העמוד

כף-עוף מנוצה
Ornithopus pinnatus

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי כמעט קרח בגובה 10-30 ס"מ. הגבעולים דקים, נטויים או זוחלים, לעיתים קרובות מסועפים. העלה מנוצה פעם אחת, אורכו 4-8 ס"מ ובבסיסו פטוטרת ברורה; עלי הלוואי קטנטנים מאוחים לבסיס הפטוטרת, צורתם ביצנית. העלעלים ערוכים ב-3-6 זוגות, אורך העלעל 6-15 מ"מ, רוחבו עד 2-4 מ"מ, צורתו סרגלית–אזמלנית עד ביצנית צרה. עוקצי התפרחות דקים, אורכם כאורך העלים השכנים. התפרחת סוכך ובו (5)2-4 פרחים המלווים בחפיות קטנות. הפרח באורך 6-8 מ"מ, בעל עוקץ קצר מאוד. הגביע צינורי אורכו כ-5 מ"מ ובראשו שיניים אזמלניות שאורכן עד רבע אורך הצינור. הכותרת צהובה מעורקת באדום. הפרי הוא תרמיל גלילני חרמשי עד מעגלי, שאורכו כ-3 ס"מ ורוחבו 1-2 מ"מ. הפרי קרח ומסתיים במקור כפוף; בשלב הפצת הזרעים הפרי מתפרק ליחידות חד זרעיות גליליות, שעליהן צלעות אורך. הזרעים צהובים מוארכים.
הפריחה בחודשים פברואר-מרס.

הצמח נמצא בארץ בשתי גלילות במישור החוף - שרון ופלשת, ב-18 אתרים שתועדו, ולפי הערכה יש 21 אתרים. האתרים העיקריים שבהם הוא גדל כיום בשרון הם: נתניה (ליד ברכת דורה וביער נתניה (חורשת הסרג'נטים), הרצליה ורמת השרון ומתחם תע"ש הסמוך אליהן (רון פרומקין), וכן באחו בנימינה. נכחד בשרון מאתרים אחדים בקרבת יישובים שבהם הבינוי העירוני התרחב לעבר השטחים הפתוחים - פרדס חנה, חדרה, נתניה, רעננה הוד השרון והרצליה. בפלשת הוא נמצא כיום בשדמה ובבית אלעזרי, אך נכחד מפתח תקווה ומסביבות תל אביב ובני ברק, כנראה עקב התפשטות השטח הבנוי. ישנו רישום של ד. זהרי מ-1950 מרמת מנשה, אך ככל הנראה הצמח אינו גדל בגלילה זו.

שדות בור וצומח עשבוני, בעיקר על קרקע חולית ועל חמרה חרסיתית.

* תפוצתו של הצמח יציבה למדי לאורך זמן בגלילות של מישור החוף (האיסוף ברמת מנשה היה חד פעמי וכנראה חריג). עם זאת, ניכרת ירידה גדולה במספר האתרים הכללי בכל אחת מהגלילות הללו, במיוחד בקרבת יישובים עירוניים.
* גורם ההכחדה עד כה היה היעלמות בית הגידול של חמרה וחמרה חולית בשטחים הפתוחים שבקרבת היישובים העירוניים בשרון ובפלשת, וזהו גם האיום על האוכלוסיות שנותרו.
* אף לא אחד מבין האתרים שבהם הצמח גדל כיום מצוי בתחומי שמורת טבע מוכרזת.
* הצמח אינו מופיע ברשימות של מינים אדומים בארצות אחרות.

יש לפעול להכרזת השמורות של אחו בנימינה וברכת דורה, וכן למצוא דרכים להגנה על האוכלוסיות ביער נתניה ובמתחם תע"ש.

גדל בכל מדינות הים תיכון להוציא את מצרים ולוב. בקליפורניה ובניו זילנד זהו צמח גר.

צמח עשבוני נדיר של קרקעות חוליות במישור החוף שאוכלוסיותיו התמעטו מאד עקב אבדן שטחים פתוחים והוא מאוים עקב הסכנה לפיתוח של שטחים פתוחים נוספים במישור החוף.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליOrange Bird's Foot, Pinnate Bird's Foot
שם ערבי
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורמתחם תע"ש ליד רמת השרון

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות 0
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
2 (3) גלילות
צמידות: 0
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אחילוטוס שעיר
אספסת ערבית
אספסת כדורית
אספסת איטלקית