צורית אשורית
Sedum assyriacum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת צורית ארץ-ישראלית
צורית ארץ-ישראלית
צורית ארץ-ישראלית
פגיע VU
תמונה מאת צורית חופית
צורית חופית
צורית חופית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT