צורית חופית
Sedum litoreum

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת צורית אשורית
צורית אשורית
צורית אשורית
תמונה מאת צורית ארץ-ישראלית
צורית ארץ-ישראלית
צורית ארץ-ישראלית
פגיע VU
תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אהל הגבישים
אהל הגבישים
אהל הגבישים
קרוב לסיכון NT