מעבר לתוכן העמוד

טפרוסיה נובית
Tephrosia nubica

5.3 סכנת הכחדה חמורה

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

בן-שיח שפרחיו ורודים, חלקו התחתון מעוצה, גובהו 25-60 ס"מ. הגבעולים והעלים מכוסים שערות צפופות המקנות לצמח גוון מלבין. הגבעול זקוף ומתפצל לענפי צד רבים. עלי הלוואי אזמליים, גודלם 2.5-4 מ"מ. העלים מורכבים-מנוצים פעם אחת, מספר העלעלים 5-9 ובקצה העלה ניצב תמיד עלעל בלתי זוגי, הגדול בדרך-כלל משאר העלעלים. העלעלים תמימים, צורתם כביצה הפוכה והם נושאים שעירות לבידה בחלקם התחתון ושעירות הדוקה בחלקם העליון. אורך העלעל 1.5-4 ס"מ ורוחבו 3-8 מ"מ. הפרחים ערוכים בתפרחות טרמינליות דלילות ונישאים על עוקצים קצרים. אורך הגביע 12 מ"מ, שסוע לאונות עמוקות ולביד מאוד. אורך מפרש הכותרת 10-12 מ"מ והוא נישא על עוקץ קצר. בניגוד למיני טפרוסיה אחרים, שלהם תרמיל ארוך המכיל זרעים רבים ואשר נפתח ביובש, מכיל הפרי של טפרוסיה נובית רק זרע אחד ואינו נפתח. אורכו 10-12 מ"מ, שעיר-לביד, עם מקור מאונקל באורך 5 מ"מ. הזרע גדול, 4-5 מ"מ קוטרו.
פורח כל השנה כתלות בתנאי הלחות בבית השורשים וזמן ירידת הגשמים. הפרחים נפתחים אחר הצהרים/ערב. צמחים פורחים ונושאים פירות שכיחים יותר במשך החורף, מדצמבר עד מרס.

גדלה לפנים בהרי אילת בשולי העיר אילת בערוצים הדרומיים היורדים מהר שחמון. המין נמצא לראשונה באילת בשנת 1951 ומאז נאסף לעשביה ונצפה באופן די קבוע בשנים 1961, 1962, 1963, 1972, 1981, 1991. עם התרחבות העיר אילת לכיוון הר שחמון ובניית אזור התעשייה הצפוני שרדו כמה שיחים בתוך החלק הצפוני של העיר קרוב לבית-הקברות. אלה נראו חיים לאחרונה בשנת 1996 ומאז לא נצפו עוד והמין נחשב לנכחד מהארץ, עד שנמצא באתר נוסף בנחל נטפים בשנת 2020 על ידי דודי ריבנר. בשנת 1961 נאסף המין ליד קיבוץ אילות בנחל רודד, אך אוכלוסיה זו נכחדה זה מכבר.

ואדיות חמים חוליים ואבניים. גדל באילת רק בסלעים מגמתיים ברום 50-120 מטר בכמות משקעים של 32 מ"מ בערוצים קטנים אבניים.

* לפנים היה קיים אתר בודד בשולי העיר אילת. אתר זה הוכחד עם התרחבות העיר.
* כל המאמצים לאיתור צמחים נוספים באזור בשנות 2000-2005 עלו בתוהו. *בשנת 2020 אותרו פרטים בודדים באתר חדש בנחל נטפים וזהו כיום האתר היחיד הידוע בישראל

באזור אילת לא נערך סקר שיטתי של המינים הנדירים. מומלץ לבצע סקר כזה ולהמשיך לחפש בואדיות החמים באזור אילת אחר הטפרוסיה הנובית. מומלץ לנטר את האוכלוסייה שנמצאה בנחל נטפים ולגדל את צמח מזרעים בגנים בוטנים.

נפוץ בעיקר בחלק המזרחי של האזור הסודני: דרום-מזרח מצריים (ג'בל אלבה ורכסים הגובלים בים סוף), סודן, אתיופיה, קניה, קרן אפריקה (ג'יבוטי), צ'אד ומתפשט מערבה עד ניג'ר ומאוריטניה. בערב גדל בכל הגלילות הסודניות לחופי ים סוף והאוקיינוס ההודי.

 בן-שיח סודני נדרי ביותר, עשבוני בנופו ומעוצה בבסיסו, אשר גדל לפנים באזור אילת (רק בשוליים הצפוניים של העיר למרגלות הר שחמון) ונכחד משם אחרי שנת 1996, אך נמצא מחדש בנחל נטפים (ליד אילת) בשנת 2020 על ידי דודי ריבנר.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליNubian Hoary Pea
שם ערביחנית, אמייה, דאן אל-פאר
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדברית
כורוטיפסודני
אתר מרכזי לשימורנחל שלמה

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
5.3
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום סכנת הכחדה חמורה
0 (1) גלילות
צמידות: אין מידע
33.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אחילוטוס שעיר
אספסת ערבית
אספסת כדורית
אספסת איטלקית