עיטם לבן-זנב
Haliaeetus albicilla

warning בסכנת הכחדה חמורה
CR (D1)

author name השתתף: יפעת ארצי

העיטם לבן הזנב מוערך כמין ב"סכנת הכחדה חמורה" (CR) בשל גודלה המזערי של אוכלוסייתו, הקטנה מ- 50 פרטים בוגרים. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוערך העיטם לבן הזנב כמין ש"נכחד באזורנו" (RE). ההטבה במעמד המין משקפת חזרה שלו לקינון בטבע הארץ בשנים האחרונות. - העיטם נכחד כמקנן במהלך שנות ה- 1950, והוא שב לקנן בישראל בשנים האחרונות בזכות פרויקט השבה שהחל לשחרר פרטים לטבע ב- 1991 (הצופה וחובריו 2002). באביב 2015 נרשמה לראשונה פריחה מוצלחת של גוזל מקן עיטמים בשמורת החולה.
CR הערכה אזורית נוכחית | RE הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה, עמקים לחים
סטטוס בארץ חורף, יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף מישורים ועמקים, ביצות, בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים
צפיפות צומח בינונית, גבוהה
מיקום הקן עצים
סוגי מזון פגרים, דגים
שיחור מזון במים, על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)
גורמי סיכון התחשמלות והתנגשות בכבלים, הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים, הרעלות עופרת, ייבוש ופגיעה בביצות ובמקווי מים

דורס גדול מאוד וכבד, למעשה זהו הדורס הגדול ביותר בארץ שאינו נמנה עם אוכלי הפגרים.
צבעו הכללי חום כהה, ראשו אפור, מקורו הגדול צהוב וזנבו לבן, קצר ומעוין. זהו עוף של בתי גידול לחים, דוגמת אגמים, חופי ימים, בריכות ומאגרים. הוא ניזון בעיקר מדגים, שאותם הוא שולה מפני המים בצלילה שטוחה, וכן מפגרי דגים, מעופות ביצה ומיונקים קטנים.

שני זוגות קיננו בעמק החולה ובמורדות הגלבוע עד ל-1957, אז פסק הקינון בישראל (פז 1986, Shirihai 1996). כ- 50 פרטים שוחררו עד כה מגרעין הרבייה שבחי-בר כרמל, מקצתם שרדו את השנים הראשונות שלאחר השחרור וזוג אחד מתרבה בהצלחה בשמורת החולה מאז 2015.
בנוסף, פרטים צעירים מאוכלוסיות מזרח אירופה מזדמנים לישראל במהלך חודשי הנדידה והחורף, והם נצפים בעיקר בדרום הגולן, עמקי הצפון ושפלת יהודה.

עמקים ומישורים לחים ופוריים עם מקווי מים ועצים גבוהים. מקנן בדרך כלל על עצים.

מספר זוגות של עיטמים קיננו בארץ עד לאמצע המאה הקודמת, אז נפסק הקינון עקב ייבוש אגם החולה והשימוש המופרז בחומרי הדברה בחקלאות. העיטמים הצעירים המשוחררים בעשורים האחרונים מגרעין הרבייה נפגעים בעיקר מהתחשמלות, הרעלות מחומרי הדברה חקלאיים וכן מצייד ולכידה, בעיקר כשהם משוטטים אל מחוץ לגבולות ישראל.

המין נכחד כמקנן בישראל בשנות ה- 1950 ועבר השבה לטבע החל מ- 1991. בשנים האחרונות מתקיים קינון אחד בשמורת החולה מדי שנה ובמקביל ממשיך השחרור של פרטים צעירים מגרעין הרבייה.

העיטם לבן הזנב מוגדר כמין בסכנת הכחדה חמורה בשל גודל האוכלוסייה המזערי המקנן בארץ. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר העיטם כמין ש"נכחד כמקנן" (RE). השינוי במעמד המין משקף הטבה במצבה של אוכלוסייתו, שבשנים האחרונות שבה לקנן בארץ לאחר הפסקה ממושכת, כתוצאה ממאמצי פרויקט השבה ייעודי.

מומלץ להמשיך את תכנית ההשבה עד התקרבות ליעד של כ- 5 זוגות מקננים ברחבי עמקי הצפון (הצופה ומירוז 2015, תכנית אב לשימור הדורסים בישראל).

  • הצופה, א., קפלן, א. ואורון, ט. 2002. השבת העיטמים לבני זנב לטבע בישראל. העזניה 31, הוצאת טבע הדברים והחברה להגנת הטבע.
  • סלע, י. 1975. סקר העופות הדורסים 1970–1975. אוניברסיטת תל-אביב: המכון לחקר שמירת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Mendelssohn, H. 1972. The impact of pesticides on bird life in Israel. ICBP 11:75-104.
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: יפעת ארצי

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת עיט ניצי
עיט ניצי
עיט ניצי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת עיט זהוב
עיט זהוב
עיט זהוב
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת נשר מקראי
נשר מקראי
נשר מקראי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת רחם
רחם
רחם
בסכנת הכחדה חמורה CR