מעבר לתוכן העמוד

גומא ריחני
Cyperus odoratus

פולש

נכתב על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור
תאריך עדכון:

שלב
אקראי
מאוזרח
פולש
קצב
קצב איטי
קצב מהיר
נזק
מינורי
נוכחי
בינוני
פוטנציאלי
משמעותי
חמור

עשב חד-שנתי ולעיתים רב-שנתי בגובה 10-, בעל קנה חלק וזקוף, בקוטר 1- ובעל שלוש מקצועות. קנה השורש קצר, 0.5-, ובקוטר 0.5- בלבד. בבסיס הצמח 3-6 עלים דמוי סרגל באורך 10- וברוחב 4-. העלים מרזביים ושפתם מעט מחוספסת. הנדנים ירוקים או סגלגלים. הקנים נושאים בראשם תפרחת דמוית סוכך המורכבת מ-5-8 עלי מעטפת דמויי סרגל, באורך 10- וברוחב 1-. הם מחוספסים, פרוסים באופן אופקי או בזווית של 30-60 כלפי מעלה. עוקצים באורך 2- נושאים 1-5 שיבוליות באורך 10- וברוחב 10-. הפריחה במהלך חודשי הקיץ עד אוקטובר.

גומא ריחני הינו מין צמח בעל תפוצה פן-טרופית הוא גדל באזור הטרופי של אסיה, אפריקה כולל מדגסקר, אוסטרליה, איי האוקיאנוס השקט, ויבשת אמריקה. בעולם החדש תפוצתו גם מעבר לאזור הטרופי,מקליפורניה עד דרום-מזרח קנדה.

התצפית הרשמית הראשונה מ- 2006. על פי מקור אחד גומא ריחני נאסף ב-1980, אך לא נרשם. הרקע להכנסתו לארץ לא ברור גומא ריחני משמש צמח נוי לברכות בצפון אמריקה, ויתכן כי הובא לארץ גם למטרה זו. אפשרות אחרת היא כי זרעיו הובאו בתערובות מזון לעופות.

המידע הקיים לגבי התכונות האקולוגיות שלו מצומצם מאד. באזור תפוצתו הטבעי הוא גדל בגושים צפופים בבתי גידול לחים, ובפרט לאורך חופים וגדות נחלים. הצמח מתרבה באמצעות זרעים בלבד הצפים במים ובכך מוסעים למרחקים גדולים. הצמח מסוגל לחדור ולהתבסס בצמחייה מקומית לא מופרת ולכן דפוס התפשטותו אינו תלוי בהפרעות בשטח.

גומא ריחני פולש מאמצע שנות ה-2000 באזור אגמון החולה, על שפת המים באזורים המוצפים. כשנכתבה המהדורה הראשונה של ספר זה הודגשה האפשרות כי, בשל יכולתו לחדור ולהתבסס בתוך צמחייה מקומית צפופה לא מופרת, עלול גומא ריחני להתפשט בשמורת החולה הנמצאת מדרום לאגמון. ב-2016 החל גומא ריחני לפלוש בשטח המכונה "שטח ה-400 דונם" הממוקם בחלקה הצפוני של שמורת החולה. חדירתו והתבססותו התרחשו לאחר הצפת השטח. המוקדים שנוצרו אינם צפופים, אך הפרטים מפוזרים בתוך הצמחייה המקומית, ולכן הטיפול בהם מאוד מורכב.

בתי גידול לחים עם מים עומדים או זורמים כל השנה בחבל הים תיכוני.

גומא ריחני עלול לדחוק את המינים המקומיים, בפרט אלה הגדלים ברצועת הגדות הסמוכה לקו המים במקומות בהם הוא יוצר גושים צפופים. פלישתו בארץ חדשה מכדי לקבוע בוודאות את מידת פגיעתו במערכות האקולוגיות אליהן הוא פולש. העובדה שהוא חודר לתוך כיסוי צומח מקומי יציב ולא מופר, מעלה חשש לפגיעה משמעותית לאורך זמן.

אין מידע לגבי דרכי טיפול נגד גומא ריחני, אך מאחר שבמערכת השורשים שלו קטנה ושטחית, ניתן לשער כי טיפול פיזי בעקירה אפשרי ויעיל. פלישתו בסמוך לגופי מים ובאזור המשמש תחנת ביניים למיני עופות נודדים, ובכלל על שפת קו המים, מעורב עם מינים מקומיים, מחייבת זהירות מרובה בכל הקשור לטיפול כימי.

עקירה ידנית של הפרטים החדשים ומעקב צמוד אחרי הדינאמיקה של המוקדים המתבססים.

גומא ריחני נחשב מין פולש באירופה. בתוך האזור הטרופי הוא ידוע כמין מתפרץ, בתעלות לאורך כבישים, בשטחים חקלאיים ובבתי גידול לחים שהופרו. בשנים האחרונות הופיע בשדות אורז באיי הפיליפינים.

נכתב על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור

מפת תפוסה נוכחית


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

גומא מניפני
צלקנית נאכלת
פלפלון דמוי-אלה
פיסטיה צפה