מעבר לתוכן העמוד

פיטולקה אמריקנית
Phytolacca americana

מאוזרח

נכתב על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור
תאריך עדכון:

שלב
אקראי
מאוזרח
פולש
קצב
קצב איטי
קצב מהיר
נזק
מינורי
נוכחי
בינוני
משמעותי
חמור

עשב רב-שנתי זקוף ומסתעף, בדרך כלל בגובה 1.2 מ', אך לעיתים עד . הגבעולים חלקים, בצבע סגול אדמדם. העלים גדולים, באורך 10-, חלקים, בצורת אזמל או אליפסה, שפתם תמימה. אשכולות הפרחים נטויים כלפי מטה, באורך 15-. הפרחים לבנים בקוטר . הפרי ענבה, בקוטר 10-9 מ"מ בהבשלה. לקראת סוף הקיץ הפרי מבשיל ומקבל צבע ארגמן כהה. פורחת מיולי עד ספטמבר.

כל מדינות ארה"ב ממזרח לקנזס, ובדרום ארה"ב מטקסס עד לקליפורניה, אורגון ומדינת וושינגטון. גדל גם בדרום מזרח קנדה.

התצפית הראשונה בישראל הינה משנת 1898. הרקע להכנסתה לארץ עוד במאה ה-19 לא ברור. יתכן שהובאה כצמח מרפא או כצמח נוי לגינות כפי שנעשה באירופה כבר במאה ה-17.

הידע הקיים לגבי תכונותיה האקולוגיות מועט למדי. הצמח בעל שורש שיפודי עבה החודר לעומק הקרקע, בעל קוטר המגיע עד ל-. גדלה על מגוון קרקעות, כבדות או חוליות, בעלות pH הנע בין 4.7 ל-8. קצב הגידול מהיר. הפצת הזרעים נעשת באמצעות ציפורים. לעומת בעלי חיים אחרים, הן אינן רגישות לחומרים הכימיים הרעילים שיש בפירות וברוב חלקי הצמח. פיטולקה אמריקנית עמידה לקור אוכלוסיות פולשות באירופה באזורים בהם טמפרטורות המינימום בחורף נמוכות מ--10C. נוכחותה בארץ, ובפרט במקומות הנמוכים, מעידה על עמידות גם לטמפרטורות גבוהות ובעיקר לעונה יבשה ארוכה. פיטולקה אמריקנית מאוד גמישה בדרישותיה האקולוגיות. פולשת בשטחים בהם קיימות הפרות אך התצפיות מראות שהיא מסוגלת לחדור ולהתנחל גם בתוך צמחייה טבעית צפופה כגון סבך של פטל קדוש וקנה מצוי.

עד לפני מספר שנים הייתה פיטולקה אמריקנית שכיחה בעמק החולה, בפרט באגמון ובשמורת החולה בה הצמח נמצא מאז אמצע שנות ה-1960. בשנות ה-2000 פלש הצמח באופן מסיבי על פני כ-150 דונם בשמורת החולה. בעשור האחרון הצמח נסוג במפתיע ממקומות רבים בהם התבסס בעמק החולה ללא כל טיפול נגדו. אין הסבר להיחלשות הספונטנית הזאת של האוכלוסייה בעמק החולה. פיטולקה אמריקנית שכיחה בעמק עכו ובשמורת כרי נעמן. לאור התנודות באוכלוסיות הצמח בישראל לא ברור מהו הנזק הפוטנציאלי שהצמח עלול לגרום.

בתי גידול לחים, מופרים ולא מופרים.

ההשפעה העיקרית של פיטולקה אמריקנית על המינים המקומיים נובעת מהתכונות האללופטיות של הצמח עליה מכילים חומרים כימיים המונעים את נביטתם של מיני צמחים אחרים. למרות שצפיפות פרטיה בשטחים הנגועים בינונית בדרך כלל, השפעת הצמח על מיני הצמחים המקומיים, משמעותית, ואלה נדחקים בשל תכונותיה האללופטיות.

עקירה אינה יעילה היות והצמח מתחדש, והסרת כל מערכת השורשים אינה קלה. טיפול בריסוס ממוקד ב- glyphosate יעיל אך לא מתאים לשימוש בבתי גידול לחים ולכן עדיף להשתמש ב-imazapyr. את הטיפול צריך לבצע לקראת הסתיו ולערוך טיפול חוזר אם נדרש. לא קיים טיפול ביולוגי נגד פיטולקה אמריקנית.

רצוי לנטרל את הפרטים שהתבססו בשטחים מוגנים ונדרש מעקב אחרי הדינאמיקה של הצמח בארץ.

פולשת ברוב מדינות אגן הים התיכון וב-25 השנים האחרונות פולש הצמח באופן מסיבי באירופה המערבית. מוקדי פלישה גדולים דווחו בפורטוגל, בגרמניה, בצרפת, בהונגריה, בניו-זילנד ובדרום-קוריאה.

נכתב על ידי ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור

מפת תפוסה נוכחית


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

צלקנית נאכלת
פלפלון דמוי-אלה
פיסטיה צפה
מלוח ספוגי