קדד קצר-שיבלת
Astragalus brachystachys

4.2 סכנת הכחדה
EN

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

עשב רב-שנתי שתפרחתו צמודה לאדמה ומופיעה במרכז שושנת העלים על גבעולים קצרים. העלה מנוצה, אורכו 15-20 ס"מ, בעל 8-9 זוגות עלעלים ועלעל בודד בקצה; השליש התחתון של העלה חסר עלעלים ובבסיסו זוג עלי לוואי קרומיים. העלעל דמוי אליפסה רחבה, קהה בראשו; אורכו 11-17 מ"מ ורוחבו 9-10 מ"מ. העלעל שעיר בשערות רכות לבנות. אורך עוקץ התפרחת 4-9 ס"מ והוא נושא תפרחת דלילה (3-10 פרחים). בבסיס הפרח יש חפה זעיר דמוי אזמל שאורכו 5 מ"מ. אורך עוקץ הפרח 3-2 מ"מ והוא אינו מתארך בפרייה. הפרח פרפרני, צהוב, אורך הכותרת 23-30 מ"מ ואורך הגביע 12-14 מ"מ. צינור הגביע שעיר ואורך שיניו 4 מ"מ; השיניים ישרות ביחס לגביע, וקרחות. מפרש הכותרת ממוקם בזווית של 40° ביחס לשפת הגביע. בפרייה הגביע נעשה קרומי ומתפקע בעקבות התעבות הפרי. הפרי סגלגל, מחודד, משייני, אורכו 20-26 מ"מ; עוקץ הפרי נוטה מטה ובגבו עורק מעובה. רק 2-5 פרחים מבשילים בכל תפרחת.
הפריחה במחצית השנייה של מרס.

הצמח נמצא רק בשני אתרים צמודים במדבר שומרון בקרבת צומת רימונים, שם נמצאו על ידי אהרון ליסטון ומאיר שוואט בשנות השמונים של המאה ה-20, ותועדו עד 2009. מעריכים כי יש שלושה אתרים בארץ. הצמח לא נמצא בשום מקום אחר בחגורת הספר בשומרון ויהודה על אף התנאים הדומים.

שולי שדות של חקלאות בעל מסורתית על קרקע אלוביאלית חומה-לסית עשירה בסילט, בחגורת הספר ההררית של החבל הים-תיכוני בתחום כמות משקעים של 300-350 מ"מ, ברום 600-700 מטר.

* הצמח מוגבל לגלילה אחת, נדיר ביותר והתיעוד אודותיו מועט. לא ברור מדוע אינו מצוי בתפוצה רחבה יותר בארץ בחגורת הספר, המזמנת בית גידול דומה שאינו נדיר.
* האוכלוסיות בשני האתרים קטנות מאד: בשנים 2006-2010 נספרו פחות מ-15 פרטים בכל אתר. הצמחים ליד צומת רימונים קשורים ביניהם בקנה שורש משותף.
* לצמח זיקה לכתמים של אדמה אלוביאלית בחגורת הספר. בשל סוג הקרקע הטוב יש חשש ששני האתרים הצמודים יוסבו לחקלאות אינטנסיבית.
* האתרים אינם מצויים בתחומי שמורת טבע.
* הצמח אינו מופיע ברשימות של צמחים אדומים בארצות אחרות.

יש לקיים מעקב רב-שנתי אחר האוכלוסיות באזור רימונים, להכריז שם שמורה נקודתית להגנה על המין ולמנוע הכחדה עקב פיתוח והרחבת היישוב.

מזרח טורקיה, מערב איראן, צפון עיראק, מדבר סוריה, ירדן וישראל.

צמח עשבוני רב-שנתי הגדל בשולי שדות בקרקעות אלוביאליות בחגורת הספר בשני אתרים צמודים במזרח השומרון. אוכלוסיותיו זעירות ומצויות בסיכון עקב רגישות בית הגידול לפגיעה ובגלל הצמידות של שני האתרים.

ראה קדד לביד.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליAaronson's Milk-vetch
שם ערבי
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהחגורת הספר
כורוטיפאיראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורצומת רימונים בספר בנימין

נדירות
1
5
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליותE

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה

1 (1) גלילות
צמידות: 1
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת קדד דליל
קדד דליל
קדד דליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד לביד
קדד לביד
קדד לביד
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד שימפר
קדד שימפר
קדד שימפר
תמונה מאת קדד מכופל
קדד מכופל
קדד מכופל
קרוב לסיכון NT