מעבר לתוכן העמוד

קדד נאה
Astragalus cretaceus

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח עשבוני רב-שנתי חסר גבעול, שעיר-לביד מאד, בעל שורשים אופקיים מעובים. לצמח עלים צפופים ביניהם מתפתחות תפרחות ארוכות עוקץ. העלים באורך 10-12 ס"מ, מנוצים פעם אחת ל-20-30 זוגות עלעלים מוארכים-ביצניים שאורכם 6-8 מ"מ. העלעלים הפרושים מקנים לעלה מראה של עלה שרך, זאת בניגוד לעלים של מיני קדד אחרים בהם העלעלים אינם פרושים ולעלה צורה מרזבית. עלי הלוואי בבסיס העלה משולשים-אזמלניים. התפרחת קרקפת צפופת פרחים, ביצנית-מוארכת, אורכה 3-6 ס"מ, נישאת על עוקץ שעיר שאורכו כאורך העלים או יותר מהם. הפרח באורך 1.5-2 ס"מ. הגביע באורך כ-1 ס"מ, צינורי, שעיר, בעל שיניים שאורכן כשליש מאורך צינור הגביע. הכותרת בצבע אדום-יין כהה; המפרש ביצני, כמעט שלם, ארוך בהרבה מהמשוטים. הפרי הוא תרמיל ביצני-מוארך ופחוס באורך 10-12 מ"מ, בקצהו מקור כפוף במקצת באורך 3-4 מ"מ. הפרי מכוסה בשערות ארוכות קשיחות-מפושקות, מלבינות המסייעות בהפצתו ברוח. עם התייבשות הצמח מתפרקת קרקפת הפירות ופירות רבים נראים בשקעים ובסבך צמחים שכנים לצמח האם, אך אלה נעלמים עד מהרה ומופצים ברוח למרחק רב יותר.
הפריחה במרס-אפריל.

הצמח נמצא בשלוש גלילות - הרי יהודה, מדבר יהודה והנגב הצפוני, בסך הכל ב-27 אתרים מתועדים, אך מוערך כי יש כ-45 אתרים. בהרי יהודה הוא גדל בעיקר בדרום הגלילה מהר עמשא והר חירן ועד למעון ואזור חברון. במדבר יהודה הוא מופיע באזור תקוע. בנגב הצפוני מצויים מרבית האתרים - מאזור נחל בתרים, גבעות באר-שבע דרך גבעות גורל עד ללהב ולהבים. מעניין לציין כי המין לא גדל בחגורת הספר של יהודה ושומרון מצפון לאזור בית לחם.

בתות ספר שטופות שמש בחברת נואית קוצנית ושלהבית קצרת-שיניים על מדרונות גירניים.

* על פי התצפיות והאיסופים מספר הגלילות והאתרים יציב, אולם נשקפת סכנה עתידית לחלק מהאוכלוסיות, שתוצאתה עלולה להיות ירידה במספר האתרים (ראה להלן מקורות וגורמי סיכון).
* גורמים עיקריים לסיכון האוכלוסיות ולהכחדות מקומיות הם פעולות ייעור של קק"ל בצפון הנגב ובדרום הרי יהודה, והסבת שטחים לחקלאות באזורי הספר של דרום הרי יהודה ומדבר יהודה.
* כמה מהאתרים בדרום הרי יהודה מצויים בתחומי השמורות המוכרזות רכס מעון, ושמורת תל קריות. אתרי הנגב הצפוני מצפון לבאר שבע ובאזור להב-להבים אינם מצויים בתחומי שמורת טבע.
* אינו מופיע ברשימות צמחים אדומים בארצות אחרות.

הכללה של שטחי צומח ספר נוספים באזור גבעות גורל ולהב בתוך שמורות מוכרזות. מומלץ לנטר אוכלוסיות אחדות בכל גלילה בכדי ללמוד את מגמות השינוי בהן בטווח רב-שנתי וכדי להבין את השפעת הייעור עליהן. במקרה הצורך מומלץ להשאיר בתחומי היער הנטוע מחשופים טבעיים שטופי שמש שבהם הצמח גדל. מומלץ ליידע את אנשי קק"ל לגבי הריכוזים של מין זה ומינים אדומים אחרים בתחומי היערות שבניהולם ולדון איתם על דרכי שימור.
מומלץ לנסות ולרבות את המין לצורך גינון ציבורי באזורי הספר הגבוה.

צמח של אזורי הספר והמדבר למחצה של הסהר הפורה בישראל, ירדן, סוריה, טורקיה ובצפון עיראק. גדל בכל גלילות ירדן וממשיך צפונה לסוריה לטורקיה ולצפון איראן.

צמח עשבוני רב-שנתי בעל תפרחות אדומות יפות של אזורי ספר בנגב הצפוני, בדרום הרי יהודה ומדבר יהודה. נדיר למדי ואוכלוסיותיו עלולות להיפגע מייעור ומהסבת שטחים לחקלאות.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגלי
שם ערביבורג' אל-ערוס, עגפא
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהחגורת הספר
כורוטיפמערב איראנו-טוראני
אתר מרכזי לשימורשמורת תל קריות, אזור להב

נדירות
1
1
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
2
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות E
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
3 (3) גלילות
צמידות: 0
3.7% אתרים בשמורות

מינים נוספים

קדד סיבר
קדד אפיל
קדד שימפר
קדד מכופל