מעבר לתוכן העמוד

קדד סיבר
Astragalus sieberi

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

בן-שיח דליל, קוצני ביותר שגובהו 20-40 ס"מ, מתפצל בבסיסו למספר גבעולים קשתיים זקופים, אשר לרוב אינם מסתעפים. מסביב לגבעול גדלים עלים מנוצים ארוכים בעלי 17-25 זוגות עלעלים, שצורתם אליפטית מוארכת והם קרחים כמעט בחלקם העליון. העלה קצר יחסית לסוג - 7-11 ס"מ. בבסיס הצמח ולאורך הענפים ערוכות אגודות של פרחים צהובים חסרי עוקצים. הפרח פרפרני בצבע צהוב עז וגדול מאוד - אורכו 24-26 מ"מ והוא בעל כמות גדולה של צוף. הפרי הוא תרמיל ישר ומחודד מאוד בקצהו, אורכו 3-4.7 ס"מ, קרח כמעט לחלוטין. קליפת התרמיל מעוצה ועל פני השטח שלו עירוק חלש. המעבר בין גוף התרמיל למקור הקוצני הדרגתי מאוד (להבדיל מקדד לביד וקדד דליל) התרמיל הבשל נשאר על ענפי הצמח היבשים תקופה ארוכה מאוד ואינו מפיץ כמעט את זרעיו: החלק העליון של התרמיל מתפשק ומחיצת הפרי המדומה נחשפת לבלייה. הזרעים חומים פחוסים מצידיהם, קוטרם 4-5 מ"מ והם משתחררים מהתרמיל רק בזמן שיטפון, אז הצמח היבש נשבר ונגרס במערבולת המים והאבנים. קדד סיבר דומה מאוד לקדד הסיף מצד אחד ולקדד לביד מצד שני. אברי הצמח קטנים יותר מאשר אלה של קדד הסיף - העלים, העלעלים, הפרי וצורת הצמח הכללית. מאידך, הצמח נוטה יותר לצורת גידול של בן-שיח זקוף והוא קוצני הרבה יותר מקרוביו.
פורח באביב המדברי בפברואר-אפריל.

הצמח גדל באזור אילת ובדרום הערבה. הוא נדיר ביותר ומוכר כיום רק מחמישה אתרים מאזור יהל ועד יוטבתה,- נחל שעלב, מישור גרופית וליד יהל.

ערוצי מדבריות בנוף מדברי קיצוני מגוון: ואדיות בנוף חמדות, חולות והרי גיר,אבן-חול וסלעי יסוד.

* הצמח נדיר מאד בשתי הגלילות של הדרום הקיצוני בהן הוא גדל, וקשה להעריך בוודאות שינויים ומגמות במספרי האתרים בטווח רב-שנתי עקב מיעוט האיסופים והתצפיות. הצמח נעלם מהאתרים שבהם נאסף ונצפה בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 ונמצא באתרים אחרים בשנות ה-80 וה-90.
* דגם הפיזור המקומי הוא כפרטים בודדים פזורים בשטח, לעתים רבות רק פרט בודד. אין מידע על מצבו של בנק הזרעים שממנו תיתכן התחדשות בשנים גשומות.
* המספר הזעום של הפרטים חושף את הצמח לסיכוני הכחדה בתנאים של בצורות ממושכות ותכופות.
* אתר אחד מצוי בתחומי שמורת חי-בר ואתר נוסף, בנחל נטפים כלול בשמורת מסיב אילת.
* כנראה שמצוי בסכנת הכחדה רק בישראל, תפוצתו העולמית רחבה למדי ואינו מופיע ברשימות של צמחים אדומים.

יש לערוך סקרים בדרום הערבה ובאזור אילת בכדי לקבל תמונה מעודכנת של מספר האוכלוסיות וגודלן. באתרים הידועים מומלץ לנטר וללמוד את המגמות הרב-שנתיות בחיי הפרטים ובמצב האוכלוסייה.

במדבריות קיצוניים של חצי-האי ערב, מצרים, סיני, עיראק כווית, סוריה, איראן וישראל. נמצא לאחרונה בדרום ירדן באחד הקניונים היורד מאזור פטרה.

בן שיח נדיר מאד של אזורי המדבר הקיצוני בישראל. האוכלוסיות מועטות ומספר הפרטים הידוע קטן ביותר. מגיע בדרום ישראל לגבול תפוצתו הצפוני.

ראה קדד לביד.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליSieber's Milk-vetch
שם ערבי
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמדבר
כורוטיפמזרח סהרו-ערבי
אתר מרכזי לשימורואדיות באזור יהל ויוטבתה בדרום הערבה

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
2
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות S
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
2 (2) גלילות
צמידות: 0
83.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

קדד אפיל
קדד נאה
קדד שימפר
קדד מכופל