לשישית השיח
Chrozophora oblongifolia

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת לשישית מקומטת
לשישית מקומטת
לשישית מקומטת
פגיע VU
תמונה מאת חלבלוב מגורגר
חלבלוב מגורגר
חלבלוב מגורגר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת חלבלוב סיני
חלבלוב סיני
חלבלוב סיני
תמונה מאת חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
סכנת הכחדה EN