גרגרנית מאוצבעת
Medicago astroites

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית חד-פרחית
פגיע VU
תמונה מאת גרגרנית נימית
גרגרנית נימית
גרגרנית נימית
תמונה מאת גרגרנית משובלת
גרגרנית משובלת
גרגרנית משובלת
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
נכחד EX