גרגרנית נימית
Trigonella filipes

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית חד-פרחית
פגיע VU
תמונה מאת גרגרנית מאוצבעת
גרגרנית מאוצבעת
גרגרנית מאוצבעת
תמונה מאת גרגרנית משובלת
גרגרנית משובלת
גרגרנית משובלת
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
נכחד EX