גרגרנית משובלת
Trigonella spicata

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית חד-פרחית
פגיע VU
תמונה מאת גרגרנית מאוצבעת
גרגרנית מאוצבעת
גרגרנית מאוצבעת
תמונה מאת גרגרנית נימית
גרגרנית נימית
גרגרנית נימית
תמונה מאת אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
אחילוטוס שעיר
נכחד EX