מעבר לתוכן העמוד

גרגרנית משובלת
Trigonella spicata

None קרוב לסיכון

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

גרגרנית חד-פרחית
גרגרנית מאוצבעת
גרגרנית נימית
אחילוטוס שעיר