מעבר לתוכן העמוד

עופות - רשימת מינים

50 מינים

חסידה לבנה
נשר מקראי
כחל
שיחנית גדולה
קטה חדת-זנב
עיט ניצי
גיבתון אדום-מקור
בז צוקים
חמריה חלודת-זנב
קטה סנגלית
שרקרק ירוק
גיבתון גנים
חנקן אדום-גב
רחם
גיבתון שחור-ראש
שחפית הים
בזבוז לבנון
אנפה ארגמנית
שליו נודד
פיפיון צהוב
עיט זהוב
צוקית חכלילית
קטה הודית
סלעית ערבות