240 מינים

תמונה מאת חנקן אדום-ראש
חנקן אדום-ראש
חנקן אדום-ראש
לא בסיכון LC
תמונה מאת עיט צפרדעים
עיט צפרדעים
עיט צפרדעים
לא רלוונטי NA
תמונה מאת שיחנית גדולה
שיחנית גדולה
שיחנית גדולה
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת קנית אפריקאית
קנית אפריקאית
קנית אפריקאית
לא בסיכון LC
תמונה מאת כוס החרבות
כוס החרבות
כוס החרבות
לא בסיכון LC
תמונה מאת נשר מקראי
נשר מקראי
נשר מקראי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת בז ערב
בז ערב
בז ערב
לא רלוונטי NA
תמונה מאת כחל
כחל
כחל
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת חסידה לבנה
חסידה לבנה
חסידה לבנה
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת שדמית אדומת-כנף
שדמית אדומת-כנף
שדמית אדומת-כנף
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת חופמי אלכסנדרי
חופמי אלכסנדרי
חופמי אלכסנדרי
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת גיבתון אדום-מקור
גיבתון אדום-מקור
גיבתון אדום-מקור
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת עיט ניצי
עיט ניצי
עיט ניצי
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קטה חדת-זנב
קטה חדת-זנב
קטה חדת-זנב
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת בז שחור
בז שחור
בז שחור
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת סיטת צוקים
סיטת צוקים
סיטת צוקים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת בז צוקים
בז צוקים
בז צוקים
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קטה סנגלית
קטה סנגלית
קטה סנגלית
בסכנת הכחדה EN
תמונה מאת שרקרק ירוק
שרקרק ירוק
שרקרק ירוק
בסכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת סיס הרים
סיס הרים
סיס הרים
חסר מידע DD
תמונה מאת עזנייה שחורה
עזנייה שחורה
עזנייה שחורה
נכחד באזורנו RE
תמונה מאת תפוחית מצויה
תפוחית מצויה
תפוחית מצויה
לא בסיכון LC
תמונה מאת רץ מדבר
רץ מדבר
רץ מדבר
עתידו בסכנה VU
תמונה מאת זנבן
זנבן
זנבן
לא בסיכון LC
הצג עוד הצג עוד