768 מינים

תמונה מאת ערער ארזי
ערער ארזי
ערער ארזי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת שן-ארי מחוספסת
שן-ארי מחוספסת
שן-ארי מחוספסת
תמונה מאת יינית כמנונית
יינית כמנונית
יינית כמנונית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כלך דנין
כלך דנין
כלך דנין
פגיע VU
תמונה מאת קיטה סוככנית
קיטה סוככנית
קיטה סוככנית
פגיע VU
תמונה מאת שניין קטן
שניין קטן
שניין קטן
פגיע VU
תמונה מאת כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת לשנן בובה
לשנן בובה
לשנן בובה
פגיע VU
תמונה מאת עטיינית מגובבת
עטיינית מגובבת
עטיינית מגובבת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מרואה עבת-עלים
מרואה עבת-עלים
מרואה עבת-עלים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ריבס המדבר
ריבס המדבר
ריבס המדבר
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אלון שסוע
אלון שסוע
אלון שסוע
תמונה מאת ליסיאה סורית
ליסיאה סורית
ליסיאה סורית
פגיע VU
תמונה מאת קדד נאה
קדד נאה
קדד נאה
פגיע VU
תמונה מאת מגלית מצרית
מגלית מצרית
מגלית מצרית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת נטופית רפואית
נטופית רפואית
נטופית רפואית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת ציצן פרסי
ציצן פרסי
ציצן פרסי
פגיע VU
תמונה מאת מלפפון משולש
מלפפון משולש
מלפפון משולש
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת קחוון קצר-פירות
קחוון קצר-פירות
קחוון קצר-פירות
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אנטיכריס בלוטי
אנטיכריס בלוטי
אנטיכריס בלוטי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אפיונת ים-המלח
אפיונת ים-המלח
אפיונת ים-המלח
תמונה מאת דבקה אפורה
דבקה אפורה
דבקה אפורה
תמונה מאת אשבל נאה
אשבל נאה
אשבל נאה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת טופח כדורי
טופח כדורי
טופח כדורי
הצג עוד הצג עוד